Folkeuniversitetet

Opslagstavlen: Folkeuniversitetet:


Danmarks natur fra istid til nutid –
livestream med Hans Henrik Bruun

 Livestream med lektor Hans Henrik Bruun


Vi taler i dag meget om biodiversitetskrise og naturbevaring, og fra politisk hold forsøger man nu at bruge vildere natur med rådne træstammer og store planteædere som middel til at bremse artstabet. Men hvordan ser vild natur egentlig ud i Danmark?


Hvilke planter, dyr og svampe levede engang i det stykke af verden, som vi i dag kalder Danmark?

Hvilke processer formede økosystemerne? En del af svaret kan vi finde ved at kigge bagud på naturens og biodiversitetens udvikling i Europa– og i særdeleshed Nordeuropa– gennem de seneste par millioner år.


Lektor Hans Henrik Bruunforsker og underviser til daglig i økologi og biologisk mangfoldighed ved Københavns Universitet og vil til denne livestream give et overblik over udviklingen og give sit bud på, hvilken natur og biodiversitet vi kunne få, hvis vi gav plads til det.


Det sker d. 6 marts i multisalen, mød op lidt før ca. 18:45

Det starter kl. 19:00 (Om teknikken vil).Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Sjællandsgade 6 - Ikast