September

Referat, September 2021

 1. Referat:

 2. Til stede: Eddie Sørensen, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Ellen Svarre, Lis Siggaard, Per Enggaard, Martin Lauridsen. Suppleanter Lis Hansen, Jens Erik Buur Olesen og John Petersen.
  Afbud: frivilligkoordinator, Elisabeth Nedergaard.
   

  1. Godkendelse af referat fra 09.08.21
   • Godkendt

  2. Godkendelse af dagsorden
   • Godkendt

  3. Arrangementer:
   • 20/09 Suppeaften
   • 07/10 Banko
   • 11/10 Jysk Tøjsalg
   • 12/10 Suppeaften
   • 13/10 Reporto Skosalg

  4. Opfølgning
   • I Fællesskabsugen i uge 40 byder vi ind med Banko.
   • Nu er der overhovedet ingen Corona restriktioner tilbage. Men derfor er det alligevel godt at holde afstand og sørge for en god håndhygiejne.
   • Koda Gramex aftalen giver ikke lov til at optage musik og lægge det på vores hjemmeside.
   • Vi må gerne afholde fællesskabsarrangementer for vores medlemmer, hvis de ønsker at se fjernsyn sammen.


  5. Bordet rundt
   • Kathy
    Velkommen til vores nye suppleanter Jens Erik og John.
    Huset lagde lokaler til Kortspillernes åbent-hus-arrangement. Der blev budt på en rundvisning i den forbindelse, hvor Kathy viste Huset frem. Vi fik flere nye medlemmer og 2 mere til Banko. Så det var en god dag.
    I uge 42 får vi besøg af Ikast Fugleforening. De kommer tirsdag og bliver hele ugen. Kortholdet kan derfor godt bruge spillebulen mandag. Fredag og lørdag er Huset åbent for gæster til udstillingen og søndag pakker foreningen pænt ned og gør rent efter sig.
    Martin har skaffet nogle utroligt smukke stole til Motorvejen.
    De andre stole bliver opmagasineret i det gamle BIX lokale.
    Vi skal af med sofaerne. Der er kommet nye brandregulativer og der bliver de ikke godkendt til brug på Motorvejen. Der kommer mere om de nye regulativer, når vi ved noget specifikt.
    Jeg har taget kontakt til Køkken Piraterne om mad til Julefrokosten på Motorvejen.
    Det er en kæmpe opgave at stå med selv. Så med mindre der melder sig nok frivillige, bliver det en købt julefrokost denne gang. Det er klart bedst og billigst at gøre selv og det vil også give et overskud til medlemskassen.
    Margit Andersen takkede for invitationen til vores generalforsamling og syntes, der var en god stemning hos os. Vi takker også for at Margit tog tid til besøget. Hun har meget travlt.

   • Eddie
    Træværkstedet starter et hold op for absolut begyndere.
    Vi mangler instruktører til IT Caféen.
    Vi kan evt. afholde IT eftermiddage i Multisalen igen.

   • Per
    Vi skal lige have stadfæstet suppleantrækkefølgen.

   • Martin
    Multisalens mikrofon er ikke ret god. Skal vi købe en tidssvarende? Ja - et head set. Kathy spørger Elisabeth.
    Kan vi synkroniserer to skærme så begge sale kan se med samtidig.
    Kathy spørger Elisabeth.
    Jens Erik, John og Martin henter møblerne i denne uge.

   • Lis
    Termokanderne dur ikke. De er utætte og det er forfærdeligt bøvlet at skylle låg hver gang.
    Vi spørger Ældre Sagen om de vil være med til at købe nye kander.
    Fordi vi også leverer service til den kommunale udlejning, spørger vi Elisabeth om vi kan få hjælp til indkøbet.
    Ruth vil gerne starte en sangeftermiddag. God idé. Vi har lige fået 2 kasser højskolesangbøger fra Bøgildlund.
     
  6. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen
   • Formandens beretning blev godkendt.

   • Kassererens beretning blev godkendt.

   • Valg af medlemmer:
    Birgit Jelle, Per Enggaard og Martin Lauridsen modtog genvalg.
    Der stillede ikke andre kandidater op.

   • Valg af suppleanter:
    1) Lis Hansen, modtog genvalg.
    2) Jens Erik Buur Olesen og 3) John Petersen blev valgt ind som suppleanter.
    Der stillede ikke andre kandidater op.

   • Valg af revisor og revisorsuppleant:
    Poul Jensen modtog genvalg.
    Kjeld Nørager blev valgt ind som revisorsuppleant.

   • Der var ingen indkomne forslag fra Husets medlemmer.
    Rådet fremlagde følgende emner:
    Skal medlemsprisen fastholdes eller skal vi kompensere for de manglende måneder? Det blev præciseret igen, at medlemsprisen skal følge de andre aktivitetshuse i kommunen og at medlemsprisen fastsættes i fællesskab og sammen med kommunen.
    Det blev enstemmigt vedtaget, at der ikke skulle kompenseres.
    Det blev også enstemmigt vedtaget, at vi fremover holder fælles rengøringsdage, hvor hele Huset bliver rengjort. Vi slutter dagen med smørrebrød.

   • Under eventuelt blev regnskabets gennemsigtighed diskuteret. Fremover bliver poster med nyanskaffelser og materialekøb ikke slået sammen og større indkøb fremstår særskilt.
    Der blev lovet smørrebrød til næste generalforsamling.
    Der blev spurgt til BIXEN. Den har vi midlertidigt lukket; evt. indtil vi flytter til nye lokaler.
    Vi ved ikke, hvornår vi skal flytte eller hvorhen.

  7. Hvem gør hvad?
   • Hvem vil overtage ansvaret for kopipapiret i stedet for Kathy? Det skal hentes på Frisenborg og vi registrerer forbruget til senere afregning.
    John tager tjansen.
   • Hvem vil stå for salget af de to motorvejssofaer?
    Eddie tager tjansen.

  8. Banko i Fællesskabsugen
   • Avisen har en samlet indrykning omkring Fællesskabsugen. Kathy har lavet invitationen og vi bidrager med en gratis bankoplade og gratis kaffe og brød. Vores ”stamkunder” får selvfølgelig samme tilbud.
    Huset sponsorerer kaffe og brød. Vi søger §18 midler til den gratis bankoplade.
    Vi inviterer på rundvisning først og håber på flere medlemmer denne gang også.

  9. Regnskab
   • Indestående i banken: 43.097, -
   • Bixsalg: 600,-


  Eventuelt

  Næste rådsmøde er mandag den 11. oktober 2021 kl. 13.30.  
  Referent: Kathy

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast