Juni

Referat, juni 2024

Aktivitetshuset bestyrelsesmøde. 

Multisalen, tirsdag den 4. juni 2024, kl. 13.00 

 

Sendt til: Martin, Eddie, Ellen, Birgit, Kjeld, Carsten, Helle, Jens Erik B, Karin, Kristina og Jens Erik L. 

 

Afbud: Jens Erik Buur, Helle

 

 

  1. Velkomst/Godkendelse af dagsorden.      Martin 

       Godkendt med tilføjelse af pkt. Emner til næste møde 

 

 

   2. Nyt fra kommunen                   Kristina 

       Årstur med kommunen bliver den 28 oktober for bestyrelse og suppl. 

       Overvejelser omkring adgangsbrik/kort – er der andre muligheder? 

       Samlet medlemstal i aktivitetscentrene: 2022:    2023: 

                                                                 1163     1416 

       Fordelt: Baunehøj                                  204       234 

                   Brande                                      202       222 

                   Bording                                     179       190 

                   Engesvang                                142       145 

                   Norgesgade                               129       136 

                   Os                                            307       489 

 

   3. Aktiviteter/tiltag Afviklede

 

  • Den 22. maj Folkeuniversitet Livsvigtige tarmbakterier  

       livestream med Christian Lodberg Hvas Eddie 

       Der var 8 deltagere. Dygtig foredragsholder.  

       Vi besluttede at fortsætte med dette tilbud. Det er nemt at arrangere.

       Det er nemt at deltage. Eddie varetager.  

 

 

   4. Aktiviteter kommende

 

  • Loppemarked 2. søndag i juni (9. juni 2024)          Carsten/Eddie/Jens Erik L 

       Diverse skemaer tilrettet. Plan for dårligt vejr. Vi mødes kl. 08.00 

 

  • Medlemstur d. 20. august                Eddie/Kjeld/Jens Erik L. 

       Afventer forslagskassens bidrag 

 

  • Kommende kurser i ordblinde dansk og Engelsk    Martin/Jens Erik L. 

       Der kommer opslag om disse kurser. De bliver afviklet her i huset 

       VUC så for selve kurset. Selve kursusstart bliver den 16/9. forud kommer der en lille  

       Test/afklaring. Man kan tage ordblinde-dansk alene, men skal tages, hvis man 

       ønsker ordblinde-engelsk. Evt. spørgsmål stilles til Martin eller Jens Erik L. 

 

  • Kommende kurser i digitale færdigheder    Martin/Jens Erik L. 

       Starter med en samtale om ønsker og hvilket behov der er. 

       Kurset starter den 26/9. Evt. spørgsmål til stilles Martin eller Jens Erik L. 

 

  • Kommende hjertestarter kurser                Jens Erik L. 

       Bliver endelig planlagt til efter sommerferien. 

 

   5. Regnskab.          Eddie/Carsten. 

       Ser fornuftig ud, i forhold til årets gang 

       Antallet af nye medlemmer er stadig stigende. 

 

   6. Eventuelt/Bordet rundt.      Alle. 

       Eddie omtalte en gravør-pen til træ og metal. Kommer som ansøgning næste gang 

       Carsten: Danseaftner for efteråret skal flyttes. Tages internt i danseudvalget. 

       De holder møde den 11/6 kl. 13.00 

       Ellen: kan man deltage i dans uden medlemskort? Ved deltagelse i aktiviteterne, 

       skal der indløses medlemskort. 

       Birgit: Køleskabe skal tømmes til ferien, - ellers bliver det smidt ud. 
       Træ værkstedfolket skal selv sørge for vask af vinduer 

  

       7. Emner til næste dagsorden. 

 

       8. Mødedatoer for 2024: 6/8 - 3/9 - 1/10 - 5/11 - 3/12 

 

 

  • Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 6. august kl. 13.00 

 

 

 

Referent:  Jens Erik L. 

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast