Oktober

Referat, Oktober 2021

 1. Til stede:

 2. Eddie Sørensen, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Lis Siggaard, Per Enggaard, Martin Lauridsen. Suppleanter, og John Petersen og frivilligkoordinator, Elisabeth Nedergaard.
  Afbud: Ellen Svarre, Lis Hansen, Jens Erik Buur Olesen.


  1. Godkendelse af referat fra 13.09.21
   • Godkendt

  2. Godkendelse af dagsorden
   • Godkendt

  3. Arrangementer:
   • 11/10 Jysk Tøjsalg
   • 13/10 Reporto Skosalg
   • 20/10 Instruktion i træningsmaskinerne

  4. Opfølgning
   • Ældresagen har aflyst deres suppeaftener pga. manglende tilslutning.
   • Martin, Jens Erik, John og Kathy ommøblerede Motorvejen, Glaskunst & Porcelænslokalet og Spillebulen. Motorvejen er blevet rigtig hyggelig med de nye møbler fra Frivilligcentret. Bordene kom ind til Glaskunst & Porcelænslokalet og bordene fra Motorvejen kom ind i Spillebulen, som er blevet til et meget bedre lokale.
    Vi havde besøg af Patrick og March mod Ensomhed onsdag de 6. oktober. De fik kaffe og en småkage i Multisalen. Det var de glade for og det er godt nok nogle hyggelige mennesker.
    Banko gik godt og der kom igen mange mennesker.
    Elisabeth har sørget for nye og bedre termokander til os. De gamle var noget billigt bras og pakningerne er allerede ødelagte.

  5. Bordet rundt
   • Kathy
    Onsdag den 27. oktober er der årsmøde for aktivitetshusene. Det er fra 09.30 - 16.00 og dette år er det Bavnehøj Aktivitetscenter der er vært.
    Rådsmedlemmer og suppleanter er ikke forpligtede til at deltage, men det er en god anledning til at lære de andre Huse at kende. Vi skal svare inden den 13. oktober.
    Et af punkterne på årsmødet er Fremtidig procedure for bestemmelse af priser for medlemskort v. Aktivitetscenter Norgesgade.
    Der er sket et skred i forståelsen for, hvornår man skal tegne nyt medlemskab og jeg ser desværre, at nye medlemmer ikke melder sig ind i Huset.
    Det er dejligt, at vi inviterer nye medlemmer ind i vores grupper, men det skal der gøres opmærksom på til et medlem af rådet og vi skal også sørge for, at de bliver meldt ind efter de to prøvegange.
    Nøglebrikkerne skal bruges med jævne mellemrum ellers bliver de deaktiverede. Det giver rigtig meget unødvendigt ekstraarbejde for Kathy og Poul, vores pedel, når folk glemmer at bruge dem. Fremover bliver nøglerne reaktiverede til årsskiftet.

   • Eddie
    Træværksted har fået drejebænk og en masse udstyr til en god handel.
    Der er kommet 4 nye mænd. Vi har en lånt drejebænk, som vi nu kan levere tilbage.

   • Elisabeth
    Vi skal teste, hvordan mikrofoner osv. fungerer i Multisalen.
    Vil vi medvirke til en film omkring den gode historie om hvordan et nyt fællesskab giver et bedre liv.

  6. Julefrokost og andre arrangementer
   • Hvornår afholder vi julefrokosten på Motorvejen? Den 2. eller den 9. december. Det bliver afgjort i løbet af ugen.
    Kathy har indhentet tilbud rundt omkring og det er meget dyrt.
    Et alternativ er at vi selv står for noget af det og køber de tidskrævende retter. Helles efterfølger vil gerne arrangere noget sammen med os og han har et godt ry allerede.
   • Skal vi selv prøve med en suppeaften eller ”skrub-af -suppe” sidst på eftermiddagen?
    Det skal være en mandag eller onsdag og ikke noget vildt avanceret med lotteri og den slags. Martin inviterer. Pris 50 kr. 1 glas vin eller vand er inkluderet. Der må gerne købes mere. Første gang mandag den 1. november kl. 17.00. Arrangementet betinges af 20 tilmeldte.
   • Sangeftermiddag til foråret.
    Kathy blev kontaktet af Revyens Genklang: De har en stor kærlighed til revyvisetraditionen i Danmark og det kan vi nyde godt af. De medbringer selv el-klaver og sanganlæg og har bl.a. optrådt på Musikhuset Århus. Det er noget dyrt, så vi har haft kontakt til AOF og de vil gerne være med.
   • Medlemsmøde onsdag den 10. november kl. 13.30 i Multisalen tilmelding på opslagstavlen. Træningsudvalgsmøde torsdag den 11. november kl. 13.30 i Multisalen. Tilmelding på opslagstavlen.

  7. Hvem gør hvad?
   • Hvem vil hjælpe med at tage godt imod nye medlemmer?
    Vi har brug for nogle faste vagter, hvor folk kan henvende sig og få svar på stort og småt.

  8. Store problemer med tag-selv fra træningslokalet
   • 117 kr. Det er hvad et sæt håndvægte på 1,5 kg. koster!
    Det er fordi, de er beregnet til brug i træningscentre, hvor man skal opretholde en god hygiejne. Der er efterhånden stjålet en del håndvægte. Der er også et stort svind i træningselastikkerne - ud over den almindelige udskiftning pga. af slitage. Og de små træningsbolde er åbenbart også eftertragtede.
    Hvad gør vi? Skal de få ødelægge det for de mange?

  9. Vi har fået en pengegave
   • Kommunen har modtaget nogle penge fra Sundheds- og Ældreministeriet ifm. Corona og har fået lov til at give hvert Aktivitetscenter 12.500, -.
    Vi skal sørge for at pengene kommer flest muligt til gode og ikke bare brændes af på en fest.
    Forslag modtages på fællesmødet.

  10. Regnskab
   • Indestående i banken: 57.885, -
   • Bixsalg: 825,- (Vi har solgt den sorte sofa fra Motorvejen)


  Eventuelt

  Næste rådsmøde er mandag den 8. november 2021 kl. 13.30.  
  Referent: Kathy

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast