Januar

Referat, januar 2019

Deltagere: Inger, Lis, Hans, Kathy, Vera, Pernille, Eddie (referent)

Afbud: Ingen. Fraværende Keld


Referat:

Godkendelse af referat fra 06.12.18

Der er banko d. 10 februar. Ellers godkendt.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Arrangementer:

07.01 Nytårskur

10.01 Banko

15.01 Spis sammen i samarbejde med Ældre Sagen

24.01 Generalforsamling

05.02 Banko

06.02 seniorshop I Multisalen

06.02 Spis sammen i samarbejde med Ældre Sagen

27.02 Førstehjælpskursus kl. 19.00

Meddelelser fra rødderne

Inger: fra husrådsmødet: der er kommet 8-10 kaffekander lånt af ældresagen. Der kommer tidsinterval på yderdøren, så den holder åbent en tid efter, at der har været låst op i forbindelse med arrangementer efter normal lukketid. Indtil det virker, kan Jens lave manuel styring.

Ændringer af rengøring i køkkenet: Fremover bliver der gjort rent 2 gange om ugen.

Der arbejdes med retningslinjer for huset.

Der er en forespørgsel om hunde må medbringes i huset. Vi sender den over til generalforsamlingen at tage stilling til, om man må have hund med i huset.

Hans: Takker for den grundige rengøring af køkkenet. Inger og Lis har gjort et stort stykke arbejde.


Vera: Bringer sin tvist op om en ørering. Sagen er ikke en rådsopgave og der henstilles til at parterne løser det privat. Vera meddeler at hun stopper og udtræder af rådet.

Eddie: I træværkstedet har vi startet et tirsdagshold, dvs at der nu er

5 hold i træværkstedet.

Der arbejdes også med sikkerhed og procedurer.


Medlemmerne Jonna og Jens Arne Poulsen har et ønske om at starte et madlavningshold for par. Flere detaljer og info kommer.


Pernille: Er nu fast ansat som frivilligkoordinator på ældreområdet. Tillykke med jobbet. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet.

Kathy: Der er hundekoldt ude i forgangen. Vi finder en nødvarmeløsning.

Porcelæn/glasovn: Styringen kan ikke gå over 750 gr. Vi kontakter Jens. Jens, Inger og Kathy, finder ud af med leverandøren, hvad der er udfordringen.

Ligesom på Frisenborg skal vi i en periode registrere, når vi tager en kopi på kopimaskinen. Årsagen er at vi skal kunne finde en fordelingsnøgle på udgifterne. Sedlen ligger på bordet ved kopimaskinen. 

Der er kommet lås på skabene til glaskunst.


Kaffemaskine og kaffepriser fremover. Kaffen giver underskud.

Vi har besluttet at sætte prisen op, til 2 kr. pr. Kop, 4 kr. pr krus, 10 kr. for en kande. Det er muligt at betale med mobilepay. Kathy laver et opslag med instruktionen. 


Generalforsamling: Borddækning, smørrebrød, kaffe og småkager

                                                                  ordstyre, valget.

Rødder hjælper med det praktiske. Dagsorden er sendt ud. Grundet ændringer laver vi en korrigeret dagsorden.


Opstart af Cafe og brug af køkkenet.

Der inviteres til deltagelse i café. Hvem kunne have lyst til at være en del af Cafeen?


Regnskab

Indestående 45.109,-  Mobilepay kører nu, det er vigtigt at man udfylder kommentarfeltet. Se instruktionerne. Hver transaktion koster huset 0.75 kr.

Bixen:


Evt.


Solvej:


Håndværkerne starter nu, Der arbejdes frem til indflytning.

Vi gennemgik de nye retningslinier for huset.

Kongelogen kan lånes/lejes hos Pernille tlf. 99604433 eller på mail.

Man kan ikke booke køkkenet. 


Opfordring til at tage godt imod de nye der skal være ovenpå, kun med godt naboskab kan vi få gode oplevelser.


Referent:

EddieAktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast