Februar

Referat, februar 2020

Til stede: Per Enggaard, Eddie Sørensen, Martin Lauridsen, Birgit Jelle, Lis Siggaard, Kathy Yeoman, Ellen Svarre. Suppleant Lis Hansen samt frivilligkoordinator, Pernille Dernburg og Distriktsleder Margit Andersen.
Afbud: Jens Rønnow

 

 1. Godkendelse af referat fra 13.01.19
  Under punkt 5 skal det præciseres, at Ruths hold betyder de brugere af træningslokalet, der er tilknyttet en gruppe.

 2. Godkendelse af dagsorden


 3. Arrangementer:
  • 11/02 Træningsmøde
  • 12/02 Jysk Tøjsalg Udsalg                 
  • 24/02 Senior eftermiddag (Vi mødes Kl. 12.00 fredag til bordopstilling)
  • 05/03 Banko
  • 17/03 Forårsfest
  • 25/03 Reporto Sko

 

 1. Opfølgning
  • Der er nu hængt nøglebokse op ved vores døre på Motorvejen. Det bliver ikke længere nødvendigt for kontaktpersonerne at have hver sin nøgle. Der bliver udleveret en kode i stedet.
  • Næsten alle medlemmer har nu købt medlemskort. På Bix mødet blev det aftalt, at Aase, Lis og Kathy sælger medlems- og træningskort.

 

 1. Bordet rundt
  • Kathy
   Der er ikke mange, der har meldt sig til træningsmødet. Det er lidt synd. Da det er her, man bedst kan gøre sin indflydelse gældende.
   Der var 114 tilmeldt generalforsamlingen. Så mange har der ikke været før.
   Citrondrengen vil gerne komme til vores sensommerfest. Nu mangler vi bare at blive enige om en dato.
   Skal vi afholde Robust Borger? Kathy tager det op på husrådsmødet som forslag til et fællesprojekt med Frivilligcentret og Ældresagen.

  • Per
   Henstiller til at vi skal ikke holde møder og arrangementer i ferierne.

  • Eddie
   Træværkstedet har fået en båndsav købt billigt på et ophørsudsalg.
   Da værkstedet hørte under Vestre Skole, var der et officielt tilsyn. Nu er det ikke længere skolebørn men voksne, der benytter sig af faciliteterne og tilsynet er ikke nødvendig. De andre aktivitetscentre med værksted er ikke underlagt tilsyn. Eddie arbejder sammen med Jens om sikkerhedsprocedurer i værkstedet.

 2. Brug af Caféen i Aktivitetshuset
  • På husrådsmødet den 19. februar skal vi diskutere betingelserne omkring brugen af Caféen. Lige som Multisalen kommer Caféen til at indgå i kommunens lokalepulje.

 3. Generalforsamling 2020: Beslutningsreferat
  • Rådet har konstitueret sig som følger:
   Formand, Kathy Yeoman (2 år)
   Næstformand, Lis Siggaard (2 år)
   Kasserer, Eddie Sørensen (2 år)
   Sekretær, Birgit Jelle (Har 1 år tilbage)
   Medlem, Per Enggaard (1 år)
   Medlem, Martin Lauridsen (1 år)
   Medlem, Ellen Svarre (2 år)
   Suppleant, Jens Rønnow
   Suppleant, Lis Hansen
   Revisor, Poul Jensen
   Revisor suppleant, Erling Hansen. (Var også dirigent)
  • Det byder at Rådet nu er fuldtalligt. Normalt vælges medlemmer af Rådet for en 2-årig periode. Men for at få bedre balance til næste års valg af medlemmer blev det besluttet, at Martin og Per har en 1 års valgperiode.
  • Under eventuelt blev der fremsat et ønske om en mindre tidskrævende opstillingsprocedure. Der var bred enighed om, at Rådet kigger på det.

 4. Seniordag
  • Mandag den 24. februar er Huset vært ved dette års Seniordag. Vi skal bruge Multisalen og Spillebulen. Det betyder, at vi skal finde andre lokaler til vores korthold og Dellens flugt.

 5. Parkeringspladser
  • Vi har et stort problem med parkeringspladser. Vi har brug for flere parkeringspladser og tættere på.
  • Det vækker stof til eftertanke, at kommunens personale har mange parkeringspladser ganske få meter fra deres dør og vores svagt-gående må deles om alt for få handicapparkeringspladser, der ligger betydeligt længere væk.

 6. Inspirationsture
  • Skal vi afskaffe inspirationsturene helt eller skal ordningen fortsætte som oprindeligt planlagt og kun tilbydes dem, der producerer til gavn for Aktivitetshuset?
   Det er enstemmigt vedtaget, at inspirationsturene ophører helt.


 7. Regnskab
  • Indestående i banken: 67.736,-
  • Bixen har solgt for: 1.300,- kontant og 700,- MobilePay

 8. Eventuelt
  • Næste rådsmøde er mandag den 9. marts, kl. 14.00.

 

 

 

Referent:

Kathy


Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast