November

Referat, november 2017

Til stede:

Inger Krogh, Kathy Yeoman, Vagn Lauritsen, Lis Siggaard, Lena Mikkelsen, Hans Peters, Vera Johannesen samt suppleant Birthe Kyed. Frivillighedskoordinator Vibeke Grønbæk og Distriktsleder Solveig Nielsen.


1 Godkendelse af referat fra 05.10.17

•Godkendt


2 Godkendelse af dagsorden

•Godkendt. Dog er punkt 6 ikke længere et forslag. Der er aftalt en mødedato.


3 Arrangementer

•02.11 Banko

•06.11 Jysk tøjsalg

•07.11 Foredrag om Siriuspatruljen

•09.11 Tysklandstur

•25.11 Julesalgsdag

•27.11 kl.13.30 evaluering af julesalgsdag, hvor alle involverede er velkomne

•30.11 Seniorshop

•14.12 Julehygge i samarbejde med daghjemmet


4 Meddelelser fra Rødderne

•Vores nye adresse bliver helt officielt: Kongefløjen, Kongevejen 62. Indtil videre huser Kongefløjen os og Frivilligcentret.

•Der er et tredje lokale, som ligger helt nede i bunden af gangen. Lokalet, indgår i Kommunens lokaletilbud og vil blive udlejet til forskellige foreninger.

•Vores samarbejde med fysioterapeut Hanne Vinsteen fortsætter i det nye år og vi har fået 5 sæt håndvægte i indflytningsgave. Tusind tak.

Alle træningshold har mulighed for 2 årlige besøg, hvor de kan få inspiration til træning og få besvaret aktuelle spørgsmål.

•Det lokale, der ligger til højre lige før skolekøkkenet, var oprindeligt planlagt som depotrum. Vi har nu fået et dejligt depotrum i kælderen og kan derfor indrette et lille køkken i stedet.

Det bliver udstyret som det lille køkken, vi har adgang til på Frisenborg.

•Vi havde diskuteret ét stort vindue, alternativt 2 høje fra indgangspartiet ind til Bixen. Af økonomiske årsager er det blevet til et enkelt lille vindue.

•Porcelænsovnen i kælderen er flytbar. Den har næsten ikke været brugt og det eneste der mangler, er tilbehøret.

Scandia Ovne vil forestå flytning og opsætning i vores fløj og har tilbudt at instruere brugerne efterfølgende.

Ovnen kan bruges til både porcelæn og glas.

Omkostningerne til flytningen betales af Kommunen.

•Inger har skrevet et indlæg til avisen. Det er på opslagstavlerne og bliver offentliggjort på hjemmesiden også.

•Nytårskuren holder vi den 8. januar.

•Generalforsamlingen bliver afholdt den 25. januar.

•På næste rådsmøde skal vi planlægge kalenderen for næste halvår.

•Der skal laves medlemskort, samt kort til banko og træning. Kathy er i gang.

•Der var ikke tilmeldinger nok til foredraget om Sirius Patruljen. Vagn giver besked til foredragsholderen.

Der tilbydes rigtig mange foredrag af forskellige foreninger i byen. Måske er tiden kommet, hvor vi skal finde på andre tilbud end foredrag.

•Lis har travlt med at producere og indsamle til tombola gevinster til julesalgsdagen.

•Lena og Hans har skrevet annoncerne til julesalgsdagen.

•Palle er klar til at levere træningsmaskinerne, men træningslokalet skal gøres rent efter håndværkerne. Derfor må den aftalte leveringsdag udskydes. Kathy tager kontakt til Palle og Vibeke informerer Kathy, så snart der er en dato for rengøringen.

•Vi har købt motionscykel og romaskine. De er helt nye og vi har fået dem meget billigt, da de har været samlet til reklamefotografering.

Som med de andre træningsmaskiner, tager Kathy kontakt til leverandøren om at udskyde levering.

•De eneste store ting, vi mangler nu, er en træningsbænk, måtter, måttestativ og bolde. Det bliver også de sidste indkøb, fordi der ikke er ret meget tilbage af det beløb vi fik fra Velux Fonden.

•Kathy har fundet et billigt Microsoft abonnement til 5 computere. Pakken mangler et enkelt nødvendigt program. Kathy lader hendes gamle version blive på computeren på kontoret.

Vi starter op med installationer i det nye år, når der bliver lidt mere tid.

•Sidste onsdag var der rigtig mange til fællessang i Palmehaven.


5 Medlem til Husråd i det nye Aktivitetshus

•Vi har vedtaget at Frivilligcentret og Aktivitetshuset skal have et fælles husråd. Det skal bestå af de to formænd samt et medlem mere fra hver forening.

For Frivilligcentret er det Eddie, som også er instruktør på vores IT Café, og deres næstformand, Per. Inger og Vera repræsenterer vores forening.

Det er Inger, der indkalder til første møde.


6 Forslag: Møde med alle træningsholdene ang. det nye træningslokale

•Den 16. november kl. 13.30 er der møde for alle brugere af træningslokalet og andre interesserede.

Af hensyn til kagebageren, er der ophængt en tilmeldingsliste ved Fyssen.


7 Opdatering fra byggeudvalget

•Den endelige aftale omkring rengøring er nu på plads.

Gulvene bliver vasket 1 gang om ugen. Indgangspartiet bliver vasket 2 gange om ugen.

Toiletterne bliver rengjort 2 gange om ugen. Toiletterne ved køkkenet bliver rengjort hver dag, så længe der er skoleelever. Dvs. frem til sommeren 2018.

Træværkstedet får vasket gulv 1 gang om måneden.

Skolekøkkenet gøres rent hver dag, så længe der er skoleelever. Derefter skal vi selv holde køkkenet som aftalen er med resten af lokalerne. Men da eleverne er der hver dag, har det ikke relevans for Aktivitetshuset.

Aktivitetshusets medlemmer skal selv sørge for den daglige oprydning, tørre borde af etc. - som vi også gør det her på Frisenborg.

Vi får stillet de nødvendige remedier til rådighed.

•Rampen op til indgangsdøren bliver færdig til tiden, men ikke selve elevatoren. Der bliver sandsynligvis etableret en midlertidig rampe.

•Så længe der er elever på skolen, er vi tilknyttet deres pedelordning.

•Der er flyttemøde med træværkstedets medlemmer den 13. november kl. 13.

•Instruktion i brugen af ovnen bliver sidst i november.

•Vores officielle adresse skal oprettes og vi får vores egen postkasse.

•Vi får lov til at lease en kopimaskine gennem Kommunen. Det nedbringer prisen væsentligt.

Vi skal dele den med Frivilligcentret og brugerne af Kommunens lokale og vi deles om leasingafgiften.

•Depotrummet i kælderen er lidt større og mere regulært end det rum, vi har nu. Der er hylder på alle vægge og vi har fået lov til at beholde dem.

•Vi skal undersøge behovet for personlige skabe i stil med dem, der er i svømmehallen. Vibeke har fundet priser til os og vil undersøge om der findes tilsvarende skabe i Kommunens indkøbsaftale.

Vi skal selv betale for dem. En del andre aktivitetscentre i kommunen tilbyder deres medlemmer at kunne leje skabene for et år ad gangen og evt. depositum på selve nøglen.

•Vi kan muligvis få nogle gode, brugte køkkenskabe til det lille køkken. Niels vil undersøge det. (Niels er pedel på skolen).

•Vi skal finde en betegnelse for biblioteket. Det bliver brugt hver dag af mange forskellige grupper og kan også bruges til arrangementer osv.

•Ud over det 3. lokale vil Kommunen gerne kunne tilbyde nogle af vore lokaler, når vi ikke selv er der. Det bliver det store køkken, mødelokalet, det tidligere bibliotek og måske et hobbyrum.

Træningsrummet, billard, det lille køkken og vores kontor er ikke med i ordningen.

•Inventarlisten, Inger og Vibeke har arbejdet på, er nu helt på plads.

•Vi får klaveret fra fællesrummet med os.

•Vi får lydanlæg og teleslynge i det tidligere bibliotek.

•Vi får mobile garderobestativer til arrangementer.

•Den rette belysning tilpasses, når vi er flyttet ind og kender det rigtige behov.


8 Regnskab

•Medlemskontoen: 104.620,-

•Driftskontoen:  16.765,-

•Bixen har solgt for 1.555,-


9 Eventuelt

•Næste møde er den 7. december 2017


Referent: Kathy


Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast