April

Referat, april 2019

Til stede: Lis Siggaard, Per Enggaard, Eddie Sørensen, Martin Lauridsen, Birgit Jelle, Helene Hansen, Kathy Yeoman samt Frivilligkoordinator Pernille Dernburg

Afbud: Distriktsleder Solveig Nielsen.


  1. Godkendelse af referat fra 14.03.19
   Godkendt


  2. Godkendelse af dagsorden
   Godkendt

  3. Arrangementer:
   • 02/05 Banko
   • 09/05 Rådsmøde
   • 09/05 Møde for alle brugere af træningslokalet

  4. Opfølgning
   • Vi mangler stadig nye rør i porcelæns- og glaskunstlokalet. Eddie fik 3 af de gamle amarturer fra hobbylokalet, da de blev udskiftet. De skal sættes op i porcelæns- og glaskunstlokalet. Pernille tager kontakt til Jens.
   • Vi mangler en stige til vores pedeller.
   • Der er møde for alle brugere af træningslokalet den 9. maj.
   • Skraldespanden er af brandhensyn flyttet ned i cykelskuret.
   • Vi har meddelt Hans Peder, formanden for Ældre Sagen, at vi ikke vil stille Multisalen til rådighed for et hørearrangement i efteråret. Begrundelsen er, at arrangementet, efter vores og Hans Peders egen vurdering, ikke har relevans for ret mange og der ud over er det ikke muligt for andre aktører at lægge beslag på Multisalen så langt ud i fremtiden.
    Hans Peder klagede til Kommunen og fik ikke medhold.
   • Vi har fået tilbudt et flytbart bordtennisbord. Lis har kontakten. Martin vil gerne hente det. Han får brug for en hjælper.
   • Vores nye naboer fra Brande har en hjertestarter med.


  5. Bordet rundt
   • Kathy:
    Handicapparkeringen ved gymnastiksalen er ikke til os. Vi får ikke flere handicappladser.
    Fremover bliver nøglebriketterne administreret af Lis og Kathy. Registreringen bliver lavet om, så den bliver mere logisk og har alle relevante oplysninger med.
    Nye regler betyder, at nøglebrikkerne deaktiveres ved årsskiftet. Vi skal indberette til Jens, når medlemmer med nøglebrik indløser nyt medlemskort.
    Loftet i Bixen skal repareres.
    Martin har skaffet brugte kontormøbler fra DK Company. De er rigtig flotte. Blandt andet har kontoret fået et højt elsket hæve/sænke bord og nye reoler.
    Forårsfesten var en succes. Det er første gang, at Rådet, Arrangementsudvalget og Cafeen har samarbejdet og det gik godt.
    Vi har fået en invitation til Ældrerådets fællesmøde. Invitationen er uddelt.

   • Martin:
    Det er godt, at vi får mulighed for affaldssortering. Det er folk glade for.

   • Eddie:
    Vi har måske mulighed for at få maskiner til træværkstedet. Det er maskiner, som er til overs i skolesystemet. Eddie undersøger nærmere.

   • Pernille:
    Vi er nødt til at tage et hygiejnekursus og registrere Caféen. Pernille vil gerne have et møde med Caféudvalget efter Påske.

   • Birgit:
    Der er blevet ryddet op i porcelænsskabet så både mandags- og torsdagsholdet har skabsplads.

   • Lis:
    Hvem er nu ansvarlig for den udvendige rengøring. Der bliver ikke fejet og der er rigtig mange glasskår efter weekenderne.
    Det er pedellerne, der står for den udvendige rengøring. Pernille vil gøre opmærksom på problemerne.  1. Billardbord
   Per har undersøgt markedet og fået et tilbud. Per vil prøve at få prisen ned. Der skal indføres et billard-kort på samme måde, som vi har træner-kort.
   Hvis poolbordet indgår i handlen, vil det give plads til bordtennisbordet.

  2. Suppeaften: Skal vi fortsætte samarbejdet med Ældre Sagen?
   Da der sjældent er mere end et par stykker med af Aktivitetshusets medlemmer, har vi valgt at takke nej.

  3. Er det muligt at få ændret låseproceduren uden for Husets normale åbningstider?
   • Kongelogen var udlejet en søndag og 4 unge drenge kunne uhindret trænge ind og lave ballade. Lis foreslår en ringeklokke. Pernille vil sørge for at døren låses efter 15 min.
   • Døren til Cafeen skal låses. Det betyder, at gæster i Kongelogen skal have en nøglebrik der også virker på Cafédøren. Pernille sørger for det.

  4. Medlemsmøde
   Medlemsmødet bliver den 9. september kl. 13.30.
   Der bliver lagt sedler ud i god tid, så alle kan foreslå emner.

  5. Frivilliglisten og frivilligtur
   Lis og Kathy opdaterer frivilliglisten efter Påske. Den bliver hængt op på opslagstavlen i forhallen, så alle kan se, om den er rigtig.
   Helene og Kathy har lavet indbydelsen og alle destinationer er på plads.
   Kathy søger §18 midler.

  6. Regnskab
   • Indestående i banken: 82.429,-
   • Bixen har solgt for: 2.142,- (inklusiv MobilePay indbetalinger)
   • Caféens resultat: Caféen havde et mindre underskud i marts. Hele perioden, fra opstart til nu, er endnu ikke opgjort.

  7. Eventuelt
   • Næste rådsmøde er den 9. maj

   

  Referent Kathy.

   


  Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast