Juni

Referat, juni 2018

Til stede:

Inger Krogh, Kathy Yeoman, Vagn Lauritsen, Lis Siggaard, Vera Johannesen samt suppleant Keld Westphal. Frivillighedskoordinator Vibeke Grønskov.


1 Godkendelse af referat fra 03.05.17

•Godkendt.


2 Godkendelse af dagsorden

•Godkendt.


3 Arrangementer

•07.06 Banko

•12.06 Frivilligtur

•01.07 – 06.08 Sommerferie

Man kan – må – holde ferie- eller benytte Huset.

Men yderdøren vil være låst i denne periode grundet nedsat aktivitetsniveau.


4 Meddelelser fra Rødderne

•Aktivitetshuset holder lukket i juli og frem til den første uge af august. Det er sidste udkald for nøglebriketter. På grund af nedsat aktivitetsniveau i ferieperioden låser døren igen med det samme.

Døren MÅ IKKE blokeres. Der er ikke særligt mange mennesker og huset skal ikke stå åbent uden opsyn.

•Efter sommerferien er det store køkken kun reserveret til skolebørnene torsdage fra 10.00 til 13.30.

Ungdomsskolen er der fortsat mandag og torsdag aften. Ældre Sagens madgruppe, der hører til på Nordre skole, kommer måske tirsdag aftener fra 16.30 til 20.00 og Røde Kors har anmodet om nogle onsdage om måneden fra 17.30.

Selvom der er andre aktører de pågældende aftener, har vi stadigvæk adgang til køkkenet.

•Alarmens hyletone forsøges fjernet.

•Projekt elevator er nu så langt fremme, at den skal sikkerhedsafprøves. Der kom grundvand op i elevatorskakten og det er der nu styr på.

Den 4. september kl. 12.00 bliver elevatoren officielt indviet med en frikadellefest. Aktivitetshuset leverer frikadellerne. Frivillig Centret og Ældre Sagen står for tilbehøret, Vibeke kommer med boblevand og Kathy sørger for opslag.

•Der er forfærdeligt varmt i træningslokalet og der er blevet ansøgt om en ventilator. Der bliver indkøbt to flytbare gulvventilatorer.

•Der er 41 deltagere til frivilligturen.

•I uge 26, 27 og 31 er Inger på ferie. Henvendelser bedes rettes til Lis.

•Inger, Lis og Kathy har lavet et opslag om, hvor de forskellige ting i huset findes. Sikringer, kaffe, toiletpapir etc.

•Der arbejdes nu på en god belysning over bordene.

•Den store skiltestander ved Kongevejen er sat op.

•Selve vejskiltene afventer en godkendelse. Der er lige kommet nye regler og det skal undersøges om alt er, som det skal være.

•Gavlskiltene kommer også på et tidspunkt.

•De sidste skabslåse er på vej.

•Det er ikke hver gang, at porcelænsbrændingen lykkes. Kathy kigger på det.

•Vil det være en idé, at leje en af boksene på torvet i en uge og fylde den med lækre varer fra Bixen. Det vil være en god måde at udbrede kendskabet til os og vores julemarked.Et andet tiltag ville være en stand på Foreningernes Marked i Torvecentret.

Vi arbejder videre med det.

•Vi har brug for sammenklappelige vejskilte i forhallen og ude på vejen. Der er mange, der spørger om vej.


5 Vores Sangbog: Ansøgning om penge til indspilning af en CD som bl.a. kan bruges på ture

•Godkendt.

 

6 Ansøgning om tilskud til studie/inspirationsture

•Der er kommet ansøgninger fra Orkis, Kreativ, Træningsholdet v. Erik Sonnenborg, Optimisterne og Hobby.

•Godkendt.


7 Forslag om ”Spis sammen aftener” i samarbejde med Ældre Sagen

•Ældre Sagen afholder suppeaftener nogle aftener om året og har spurgt, om vi vil være med. Det vil vi gerne.


8 Nye aktiviteter: 3 nye aktiviteter kan se dagens lys i løbet af eftersommeren

•Dart: Der er forberedt til dart i Spillebulen. Der er endnu ingen hold, så der er frit slag på alle hylder undtagen mandag eftermiddag og torsdag formiddag.

•Humørgruppen: Er allerede startet op torsdage fra 13.30 i Grupperummet. Ruth Nielsen er kontaktperson. Det er en social gruppe, hvor der hyggesnakkes og måske en gåtur eller hvad dagen ellers byder.

•Glaskunst: Er forberedt og starter op i efteråret. Det foregår i Porcelæns/bob – og nu også glaskunst-rummet tirsdage fra 13.30 til 15.30.


9 Halvårskalender skal udarbejdes

•Forslagene fra sidste møde er fremlagt for turudvalget.

•Kalenderen for næste halvår blev udfyldt og kommer på hjemmesiden med datoer. Beskrivelserne kommer løbende efterhånden som de bliver udarbejdet.


10 Regnskab

•Driftskontoen:  161.318,-

•Bixen har solgt for 1.084,-

•Beløbet virker meget stort, men vi skal huske på, at vi fik 100.000,- fra Velux fonden i foråret og der er en del regninger, som vi stadig mangler at få fra Frisenborg.

Vores regnskab er blevet mere kompliceret efter flytningen. Bl.a. fordi vi har fået leasingaftaler og andre faste udgifter.

Kathy vil lave et budget, som fremover skal følge regnskabet, så vi har mere styr på det reelle overskud.


11 Eventuelt

•Til medlemsmødet i februar blev det aftalt at konvertere inspirationsturenes kørselstilskud til en fest, så flere fik gavn af medlemsgebyret. I år bliver det vores sensommerfest som afholdes fredag den 14. september. Husk at sætte kryds i kalenderen. 😊

•Efter ønske fra Aktivitetshusets medlemmer bliver der installeret et koldtvandsanlæg i kaffeautomaten. Frivillig Centret og Ældre Sagen ønsker ikke at være med.


Referent: Kathy

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast