August

Referat, august 2018

Referat:

1.Godkendelse af referat fra 07.06.18

Blev godkendt

2.Godkendelse af dagsorden

Blev godkendt

3.Arrangementer:

09.08.Banko

21.08 Besøg på svæveflybanen,  opslag er sat  op.

23.08 Besøg af daghjemmet Frisenborg. besøg Kl. 10:00 kaffe og rundvisning i huset. Rådsmedlemmer deltager. Vi mødes kl. 9:00 Inger køber ind.

01.09 Foreningsmarked i Ikast, fra 10:00 til 14:00, Lykkeposer til de første 20 gæster.  Plakater, Kathy indkøb af A-mand(skilt) Hjælper: Vagn

04.09 Indvielse af elevatoren, kl. 12.00. Alle Husets medlemmer er velkomne til frikadeller og champagne.

04.09 Banko

12.09 Møde med alle vores kontaktpersoner og tovholdere

14.09 Sensommerfest

15.09 Containersalg på Torvet, Eddie mfl. deltager.

17.09 Kvindeaften

25.09 Frivilligbørs, vi deltager emnet tages op igen på næste møde vedr. Indhold.

       4. Meddelelser fra Rødderne

Inger: Jens er fremover vores pedel.Koldvandsmaskine er bestilt og på vej. Lys over bordene står på Jens’s jobliste.

Der bliver markeret p –pladser for handicappede. Vi er bekymret vedr. Handicap parkering,  2 pladser er ikke nok. Vi foreslår at man kigger på den lille plads med boldbane, om den kunne omdannes til P plads.

Birthe, lidt på standby, grundet helbredet.

Hans:  I køkkenet arbejder vi på at finde ud af hvor tingene er. Husk at lukke vinduer og slukke lys m.v. Med det dejlige køkken er der mulighed for at vi kan være flere I køkkenet. 

Eddie: Ide om at lave en slibeordning så man kan komme med sin kniv eller en saks og få slebet. Mere om det når vi er klar. Vi sætter i gang.


       5. Kursus i glaskunst: Hvem sender vi af sted?

Lena, Kathy og Inger tager på kursus, Inger er kontaktperson. Holdet køre tirsdag eftermiddag.  Det tekniske arbejdes der med.


       6. Indkøb af mobiltelefon til Aktivitetshuset: bl.a til mobilpay  som flere og

                         flere efterspørger.

Vi har besluttet at købe mobil + abonnement. 50,- pr mdr. Kathy sørger for det.


       7. Faste kontortider: Rådsmedlemmerne skiftes til at have vagten,

     ugens 5 første dage på forskellige tidspunkter

 

Vi skiftes til at være “på” I forbindelse med de kørende aktiviteter. Der bliver lavet et skilt til døren. En skive til at sætte på døren i træ. Eddie sørger for det

Følgende rådsmedlemmer kan træffes og spørges:

Mandage, Vera er i porcelænsmaling fra 13-17

Tirsdage, Vagn kan du møde fra 9-12

Onsdage, Eddie formiddage Træværkstedet,  Lis i Hobby 8.30 – 12.00

Torsdage, Hans kan du møde fra 13-16

Fredage, Inger kan du møde 8.30 – 10.30


       8. Musik til Sensommerfesten? Bruge husorkesteret, eller bare nogle fra orkesteret. Vi spørger om de kan og vil.

       9. Opvaskere søges:  til det daglige og til Banko

Inger laver et opslag, og vi efterspørger om der er flere venlige sjæle der vil hjælpe med opvasken.

Inger tager kontakt til Banko om opgaven. 


     10. Kaffepriserne: skal måske justeres

Vi har nu kørt i en periode, og vi kigger på om det hænger sammen økonomisk

Kaffen er dyrere end vi havde fået oplyst. Vi er nødt til at justere priserne, det hænger ikke sammen. Det må forventes at priserne stiger 1. oktober. Når vi kender de nye priser.


evt.

Inger deltager i Vibeke’s afskedsreception.


Referent: Eddie

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast