November

Referat, november 2018

Deltagere: Inger, Kathy, Lis, Vera, Pernille, Eddie (referent)

Afbud : Hans, Keld


Dagsorden:

Godkendelse af referat fra 04.10.18

Blev godkendt, Hans deltog også I sidste møde.

Godkendelse af dagsorden

Blev godkendt.

Arrangementer:

06.11 Banko

05.11 Jysk tøjsalg

13.11 Tysklandstur, Aflyst grundet manglende tilmelding, deltagerbetaling refunderes.

20.11 Spis sammen, i samarbejde med Ældre Sagen

22.11Foredrag ved Bodil Cath

24.11 Julesalgsdag

24.11 Julebanko kl.13.30

Meddelelser fra rødderne

Inger: Forslag, 17 dec. Spis sammen suppe aften.

Vi aflyser d. 17 dec. I det ældresagen ikke synes om december arrangementer. Inger snakker med Hans Peter.

Fælles julefrokost på motorvejen.

Flertallet har meldt positivt tilbage, det bliver en godt.

Input til kommende halvårs kalender, medbringes til december mødet. 

Eddie: Vi er I god gænge, der er dygtige deltagere på holdene. Der er Pt. 4 hold igang. Værkstedet for ros for hjælpen med praktiske opgaver I huset og de fine ting der er lavet til Bixen.

Vera: Der er god gang I penslerne. Og der er tit nok til at fylde oven.

Kathy: It café’en har ændret form, Dannie er ny kontaktperson for IT café’en. Som man giver besked hvis man har brug for hjælp, senest tirsdagen før.

Pernille: Rødekors kommer en gang til d. 12 dec.


Solvej: Vi havde en snak om køkkenet.

Mere følger senere.


Vores kælderrum skal ryddes inden juleferien:

oprydning og kraftig sortering i tingene

det lille køkken bliver depotrum.

Vedtaget. Lis og Ruth Organisere efter julesalget.


Hjemkundskabslokalet som Cafe fra 1.januar

Oprettelse af et cafeudvalg?

Hvem vil være med?

Hvad kan vi tilbyde?

Lis og Inger, er igangsættere, der skal undersøges om muligheder og regler. Hvordan for vi det bedste ud af hjemkundskabs lokalet.


Ønske om bedre lys over bordene: Der er ikke flere penge til renovering. Alternativer efterlyses

Der har været lavet forsøg med arkitektlamper.

Vi arbejder på en løsning hen over bordene uden at vi skal op I loftet.Ønsker om nye cykler i træningslokalet og en  glasovn.

Finansiering ? Der er en cykel der virker optimalt.

Der er behov for 4 cykler, behov ca. 16.000,-

Kan vi finde dem? Eddie og Kathy søger.


Ønske om glasovn, den koster ca. 40.000,- tager vi stilling til når vi ser om der er tilslutning nok.


Forberedelse af annoncering af generalforsamlingen i januar:

herunder dato, opstilling af rådsmedlemmer der er på valg og vedtægtsændring.

d. 24 januar, 13:30. Ikke på valg Lis, Kathy, Eddie og Vera

På valg Hans Peters, Inger modtager ikke genvalg. Og Keld.

Forberedelse af vedtægtsændringer. Det med annoncering 7.2. Vi vil gerne arbejde med visioner og måden vi gør det på I rådet.


Påskefest 2019: Hvornår og hvem skal underholde?

Ønske om Citrondrengen


Regnskab

Bixen solgt 1724,- vildt godt. Saldo 48414,-

316 solgte medlemskort I 2018.


Eventuelt.Referent: Eddie

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast