April

Referat, April 2022

Til stede: Eddie Sørensen, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Lis Siggaard, Per Enggaard, Martin Lauridsen.
Suppleanter: Jens Erik Buur Olesen, Ruth Nielsen, Arne Frederiksen og John Petersen.
Frivilligkoordinator, Jeanette Kramer.
Afbud: Ellen Svarre

 1. Godkendelse af referat fra 14.03.2022
  • Godkendt

 2. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 3. Arrangementer:
  • 07/04 Banko
  • 12/04 Instruktion i træningslokalet kl. 10.00
  • 05/05 Banko

 4. Opfølgning
  • Vores AV-udstyr i multisalen og Spillebulen er nu på plads. Det betyder, at vi nu kan styre begge skærme på samme tid. Vi fik hjælp udefra og han skal selvfølgelig have en lille erkendtlighed.
  • Vi kan ikke skaffe reservedele til ro-maskinen. Vi leder nu efter en ny ro-maskine uden et kompliceret styreprogram. Mave/ryg bænken på Frisenborg er rigtig god. Vi leder efter en magen til.
  • Samtlige rådsmedlemmer og suppleanters kontaktoplysninger hænger nu på opslagstavlen.
  • Der er nu rengøringsskema i træningslokalet. Ruth har fortrykte skemaer til de næste 5 år.

 5. Bordet rundt
  • Kathy
   Der er lukket op for tilmeldinger og betaling til suppeaften på hjemmesiden. Man kan selvfølgelig stadig tilmelde sig og betale ved personligt fremmøde.
   Billard, keramik, bob og madholdet onsdag søger nye medlemmer.
   Butikkerne tog godt imod os på indkøbsturen i Strøgcentret. Men der var ikke mange af vores medlemmer, der benyttede sig af tilbuddet.
   Bestilling af kaffe er blevet nemt og effektivt.
   Vi mangler nye suppegryder til vores suppeaften. Martin og Kathy kigger på det.

  • Jeanette
   Vi kan sandsynligvis få stabelstole billigere uden om kommunernes indkøbsaftale.
   Der kommer en ny rengøringsaftale, så vi får forhåbentligt snart får en bedre rengøring.

  • Martin
   Kan vi få hoveddøren til at låse kl. 15.30 i stedet for kl. 15.00. Kathy tager kontakt til Teknisk Forvaltning.

 6. Opstart af knivhold v. Arne
  • 2 erfarne knivbyggere vil gerne deltage, men helst en tirsdag aften. Hvis det bliver en succes, kan vi måske også tage en eftermiddag.
   Det er alle slags knive. Vi kan måske udvide med læderarbejde til skeder også.
   Træværkstedet har en del af det nødvendige værktøj og resten har vi fået tilbud på. Det vil løbe op i ca. 4.000 kr. Og som altid, skal man selv betale forbruget. Der kommer lidt til i opstartsmaterialer til depotsalg. Arne har forhandlet en stående rabat, der også gælder for vores medlemmers indkøb.

 7. Fællesrengøring
  • Vi skal selv stå for den lettere rengøring af Huset, det er en del af vores brugsaftale med kommunen.
   Rengøringen går på skift blandt de grupper, der benytter lokalerne og afsluttes med kaffe og lidt at spise.
   Næste fællesrengøring bliver i juni. Dog skal træningslokalet rengøres oftere.

 8. Førstehjælpskursus
  • Den 24. maj afholder vi igen førstehjælpskursus ved Bodil Markmøller.
   Der kommer opslag med tilmeldingsskema og man kan også tilmelde sig via hjemmesiden. Der er allerede kommet 2 tilmeldinger via hjemmesiden.
   Vi har indbudt ÆldreSagen også.

 9. Hjælp til MitID
  • Kathy og Eddie hjælper med MitID mandag og onsdag kl. 10. Der kommer opslag.

 10. Regnskab
  • Indestående i banken: 84.728, -Eventuelt
Næste rådsmøde er den 2. maj kl. 15.00.

Referent: Kathy

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast