Februar

Referat, Februar 2023

Referat:
Til stede: Eddie Sørensen, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Lis Siggaard, Per Enggaard, Ellen Svarre, Martin Lauridsen.
Frivilligkoordinator Jeanette Kramer.
Afbud: Suppleanter John Petersen, Jens Erik Buur Olesen, Ruth Nielsen.

 

 1. Godkendelse af referat fra 05.12.2022
  • Godkendt

 2. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 3. Arrangementer:
  • 14/02 Instruktion i træningslokalet Kl. 10.00
  • 16/02 Hjemmelavet suppe
  • 17/02 Danseaften
  • 21/02 Seniormøde
  • 23/02 Generalforsamling

 4. Opfølgning
  • Rygtræneren mangler en bøsning. Det er ikke noget leverandøren kan skaffe og derfor har vi fået en kreditnota og dermed en gratis rygtræner.
  • Der er kommet en hjerterstarter igen.
  • Den nye måde at bruge Bixen på er blevet meget populær og der findes godt nok mange gode tilbud.
   Men: Desværre er der nogen, der har misforstået konceptet. Bixen er til ting vi selv har lavet eller brugt – eller måske børnebørnenes legetøj osv. Det er ikke et loppemarked.
   Og vi bliver også nødt til at indføre en 3 måneders regel for at give plads til alle.
   Derfor beder vi alle nuværende sælgere om lige at vende ind i Bixen og rydde op.

 5. Bordet rundt

  • En af fysserne fra Frisenborg besøgte Bjørnebanden i træningslokalet. Hun havde et kolhold med og de skulle se, hvordan det er her i Huset. Hvis et sådant besøg bliver aktuelt igen, anbefaler vi, at de kommer på et tidspunkt, hvor træningslokalet er frit.
   Vi er glade for samarbejdet med Frisenborg, men vi vil lige minde om, at vores medlemmer skal være selvhjulpne. Vi har haft nogle uheldige episoder, hvor folk, der er henvist fra Frisenborg, er faldet og ikke kan op igen ved egen hjælp, ikke kan komme ind i elevatoren, osv.
   Når Kathy stopper, vil det være en god idé, at Frisenborg selv sørger for den første instruktion i træningsmaskinerne.
   Den 19. januar ringede Simon Vanggaard, formand for Udviklings- og Erhvervsudvalget. Han fortalte, at flytteplanerne for Huset igen er aktuelle og at vi skulle vide det, før det kom i avisen. Det er så godt, at vi på denne måde bliver inddraget og vi har aftalt at mødes snarest. Kathy og Martin deltager i mødet og vi ved allerede nu, at det er så langt ude i fremtiden, at et nyt råd har fået fodfæste.
   I forbindelse med flytningen, vil det være rart at vide, hvordan vores nuværende frivilligkoordinator og ældrechef vil bidrage. Den daværende frivilligkoordinator, Vibeke Grønskov og ældrechef Solveig Nielsen, ydede en formidabel indsats ved den første flytning og kæmpede for at vi ikke blev stillet ringere. Og, som det endte, fik vi muligheden for at skabe det, vi er i dag.
   Banko kom lidt skævt i gang idet vores nye opråber havde glemt dagen. Heldigvis kunne Arnfred komme til undsætning og det blev en god dag. Der er kommet en del nye ansigter og vi håber, de bliver så glade for vores banko eftermiddage, at de bliver ved med at komme til banko og måske også deltage i nogen af vores andre aktiviteter.
   Vi er oppe på 484 medlemmer og hvis tilgangen fortsætter som nu, med 2 – 3 nye medlemmer hver uge får vi snart et positivt pladsproblem.
   Vi er begyndt at bruge aftenerne også. Vi har madhold, korthold, knivlavning og musik samt arrangementer som suppeaften og danseaften.
   Næste gang vi bestiller nye kaffebrikker, bliver det et andet mærke. Det mærke vi bruger nu, er steget voldsomt. Smagen skulle være nogenlunde den samme, ellers må vi kigge på det.
  • Eddie
   Regnskabet er uddelt, gennemgået og parat til revision.
  • Ellen
   Danseaften: Lige nu kniber det med antallet af tilmeldte.


 6. Seniormøde den 21. februar
  • Seniormøde er endnu et nyt ord for forebyggende hjemmebesøg.
   Hovedtemaet bliver ”Sund og naturlig aldring” med afdelingslæge Johanne Bech fra afdelingen for ældresygdomme på regionshospitalet i Gødstrup. Hun kommer på kl. 14.30.
   Jeanette: Multisalen bliver brugt til foredraget og der kommer boder fra andre aktører på Motorvejen og måske i forhallen.
   Huset sørger for kaffe og brød til foredraget. Bodernes aktører sørger selv for at stille op og rydde op efter sig.


 7. Generalforsamlingen 2023 kl. 13.30 i Multisalen
  • Martin har valgt at stille op til generalforsamlingen.
   2 medlemmer med stærke kompetencer har tilbudt at stille op også. Men det afhænger selvfølgelig af, om de bliver valgt ind og der er stadig plads til flere i Rådet.
   Kathy har lovet at hjælpe, hvis der bliver brug for viden. Men kun på opfordring!

 8. Nøglebrikker
  • Nøglebrikken skal bruges minimum hver 3. uge. Ellers er der ikke et reelt behov for den. Teknisk Forvaltning gennemgår med jævne mellemrum adgangene og registrerer de nøglebrikker, der ikke er blevet brugt og deaktiverer dem. Er nøglebrikken blevet deaktiveret, er det først muligt at få en ny brik til årsskiftet og depositummet på 100 kr. tilbagebetales.
   Det blev indført i 2022 og nu skal det overholdes, så den nye nøgleadministrator ikke får unødvendigt ekstraarbejde.
   Kathy har aftalt med Teknisk Forvaltning, at december, juni og juli er friholdt.

 9. Fordeling af udgifter og praktisk arbejde
  • Huset har købt en del serveringsskåle og andet nødvendigt serveringsudstyr til arrangementer. Vi køber også sæbe, ovnrens, vaskepulver og alle de andre forbrugsmaterialer, der indgår i køkkenets drift.
   Huset sørger for rene karklude, viskestykker og rengøring i køkkenet.
   Huset sørger for kopimaskinen, vedligehold, forbrugsmaterialer, teknikerbesøg samt henter papir.
   Huset sørger for kaffemaskinen, rengøring, vedligehold og bestiller kaffe.
   Huset sørger for opvaskemaskinens vedligehold.
   Huset sørger for Multisalen og hjælper gæste tilrette med AV-udstyret.
   Det gør vi gerne og gæster må hjertens gerne benytte faciliteterne og nyde godt af vores indsats.
   Nu skal Ældre Sagen også deltage. Punkterne skal tages op på næste Husrådsmøde.

 10. Regnskab
  • Indestående i banken:Eventuelt

 

Næste rådsmøde: Aftales til det konstituerende møde efter opvasken.

Referent: Kathy 

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast