April

Referat, april 2024

Aktivitetshuset bestyrelsesmøde.

REFERAT

Multisalen, mandag d. 8 april 2024, kl. 14.00

Sendt til: Martin, Eddie, Ellen, Birgit, Kjeld, Carsten, Helle, Jens Erik B, Karin,Kristina og Jens Erik L.

 

Afbud: Jens Erik Olesen, Carsten.

 

 

  1. Velkomst/Godkendelse af dagsorden.                                             Martin

       Velkommen til Kristina. Vi glæder os til samarbejdet. Dagsorden godkendt.

 

   2. Nyt fra kommunen.                                        Kristina

       Kristina takkede for den fine velkomst. Hun har nu været i gang i 5 uger og meget er ved at være på               plads.

       Der kommer en invitation til dialogmødet den torsdag den 16. maj. Dette foregår i Brandlundparken.

       Ligeledes arbejdes der på årsmødet som ligger i hænderne på Brandlundparken.

 

  • Opfølgning på mødet med udvalget. (Notat udsendt)                                        Jens Erik

       Der var ikke yderlige kommentarer til det rundsendte notat.                                                           

 

   3. Aktiviteter/tiltag Afviklede:

 

  • Folkeuniversitet                                                     Eddie

       Initiativet var en prøveballon, som gav en god oplevelse. Der var i sagens natur ikke så mange, der                 deltog.

       Næste gang bliver den 22. Maj, hvor temaet er tarmflora.

 

  • Danseaften                                                     Martin

       Super musik. En rigtig fin og hyggelig aften. Super tilmelding. Det kniber med, at økonomien hænger               sammen.

 

  • Suppeaften                                      Ellen/Birgit

       Stadig en rigtig god og fin aften. Der er betalt opvasker på denne aften.

 

   4. Aktiviteter kommende:

 

  • Frivilligtur forår den 10. april. STATUS                 Eddie/Kjeld/Jens Erik L

       Frivilligturen er på plads. Martin kan ikke deltage i starten, med møder os ved tekstilmuseet.

       Emner til orienteringsrunden er bla. Status på flytteplanerne. Jens Erik L. laver intro.

  • Loppemarked 2. søndag i juni (9. juni 2024)          Eddie, Jens Erik L

       Vi skal igen med annoncering og indhente tilladelser. Carsten bedes lave annoncering. Jens Erik L. sørger         for tilladelser. Martin orienterer ældresagen.

 

  • Medlemstur efterår                  Eddie/Kjeld/Jens Erik L.

       Mulige emner: Hjerl Hede/Sevel kro, Fredericia miniby, Økolariet i Vejle. Medlemsturen er med                         brugerbetaling.

 

   5. Flytning af bestyrelsesmøder til anden dag i ugen?                                        Carsten

       Tirsdage kl. 12.30 undersøges som en mulighed. Eddie vender tilbage til Jens Erik L.

 

   6. Hvordan får vi flere med, synliggjort husets aktiviteter? STATUS      Martin, Jens Erik B. Carsten.

       Karin tager opgaven og vil uddele til diverse klinikker og tage opstilling ved butikker. SEJT !

 

   7. Regnskab. Herunder status på salg af medlemskort og opfølgning          Eddie/Carsten

       Ringerunden til de medlemmer, der endnu ikke har betalt medlemskontingent for 2024 har givet en del.

       Der har været et par eksempler på, at medlemmet havde betalt.

       Det er medlemmerne selv, der skal sørge for at få medlems-skabet på plads.

       Kontoret har stadig åbent mandage og onsdage fra 12.00 til 13.00 og ellers kan man måske være heldig           at Birgit er i Køkkenet og kan hjælpe.

       Bestyrelsen vil prøve at forbedre mulighederne for at tegne/forny medlemskab, således vi ikke skal bruge         mere energi end nødvendigt.

 

   8. Eventuelt/Bordet rundt                                              Alle

       Vi skal alle huske at give Helle besked, når der noget der skal på hjemmesiden.

 

       Øv, at vi ikke fik givet besked til tovholderne på motion, at mødet med fys var flyttet. Det beklager vi.

 

       Der har været nogle kommentarer, at det kan være svært at komme “ind på holdet” i træværkstedet.

       Alle, der har lyst og interesse, er meget velkommen. Også bare for en snak. Karin vender tilbage til Jens           Erik L. med kontaktoplysninger.

 

       Kjeld er ofte på orienterings-besøg på Frisenborg og har et stort ønske om, at det udarbejdede                         træningsprogram følger med over i aktivitetshuset.

 

 

       Kjeld har haft fødselsdag og i den anledning var der det store kaffebord med hjemmelavede boller og stor         lækker lagkage. Det er nu ik´ så ring´, at sidde i bestyrelsen, sådan en dag 😉

       Tak for kage Kjeld.

 

 

   9. Mødedatoer for 2024: 6/5-3/6-1/7-5/8-2/9-7/10-4/11-2/12 datoer bliver måske ændret

 

 

       Næste bestyrelsesmøde: mandag den 6. maj kl. 14.00 ??

 

       Referent:  Jens Erik L.

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast