Marts

Referat, marts 2024

Aktivitetshuset referat fra bestyrelsesmøde.

Multisalen, mandag d. 4. marts 2024, kl. 14.00

Sendt til: Martin, Eddie, Ellen, Birgit, Kjeld, Carsten, Helle, Jens Erik B, Karin og Jens Erik L.

 

Afbud: Kjeld og Kristina.

 

 

 1. Velkomst/Godkendelse af dagsorden.                                            

 

   2. Nyt fra kommunen.                                       

       Intet nyt.

 

   3. Aktiviteter/tiltag Afviklede:

 

 

   4. Aktiviteter kommende:

 

 • Reporto skosalg den april 2024                                             Birgit
 • Terapeut fra Ikast-Brande kommune 3 april kl. 11.00-12.00
 • Anita kommer og instruerer os i brugen af de forskellige maskiner i motionsrummet.
 • Der udsendes mail til tovholdere omkring dette.                          Jens Erik L.

 

 • Frivilligtur forår den 10. april Status.                      Eddie/Kjeld/Jens Erik L
 • Der er fuld gang i tilmeldingerne. Ser ud til at blive en succes. Martin kan ikke deltage fra starten,
 • men kommer selv til Tekstilmuseet.

 

 • Loppemarked 2. søndag i juni (9. juni 2024)           Eddie, Jens Erik L
 • Udvalget skal have kigget på problematikken omkring evt. Udlån af vores borde.

 

 • Medlemstur efterår.                    Eddie/Kjeld/Jens Erik L intet nyt.

 

 • streame foredrag fra folkeuniversitetet. https://fuau.dk/soegeresultat/                                        Eddie
 • Vi “Streamer” direkte fra Aarhus universitet. Den 6. marts kl. 19.00.Dvs. Vi kan følge et foredrag på vores storskærm i multisalen. Titlen er fra “istid til nutid”. Der er ingen tilmelding, - så bare møde op.
 • Vi gentager igen den 22. maj. Her er titlen “tarmbakterier.” Se mere på hjemmesiden.

 

   5. Hvordan får vi flere med, synliggjort husets aktiviteter?          Martin, Jens Erik B. Carsten.
       Ros til Carsten for et fint opslag på facebook. Foldere uddeles til lægehusene, hvor de kan bruges som en         mulighed for bekæmpelse af ensomhed. Martin varetager. Karin omdeler til øjenlæger og fysioterapi. Af             respekt for de andre aktivitetshuse, bliver vi i Ikast by.

  

   6. Hvornår er det gratis at deltage i vores arrangementer Og hvad er gratis? og for hvem?                                                                                                    Carsten, Jens Erik L.
       Carsten havde lavet et fint oplæg, som bliver tilrettet dagens kommentarer.                        

       Jens Erik L. tilretter det ene og Carsten det andet.

   7. Opsamling på fremvisning af rådhus/nye                                Alle.    
       Et punkt, som optager bestyrelsen rigtigt meget. Vi ser ind i en fremtid med en medlemsskare der støt             stiger. Bestyrelsen er bekymret for, om der bliver kvm. nok til de, efterhånden, mange aktiviteter. Vi                 sammensætter et skriv til de ansvarlige byrådsmedlemmer og beder om et efterfølgende møde. Vores               ønsker har ikke forandret sig, men mulighederne er nye.                                                  Jens Erik L.

 

   8. Danseaften/suppeaften skal det slås sammen?                                       
       Det er besluttet at køre videre, som 2 selvstændige aktiviteter.

 

   9. Principbeslutning omkring dækning/tilskud til udd. af tovholdere/deltagere.              Jens Erik L.

       Martin, Eddie og Carsten kommer med et forslag til næste møde.

       Eddie havde lavet et fint oplæg som dannede baggrund for et skriv, som blev godkendt med få rettelser.

 

       Hvilke festligheder skal huset give gave til? Fødselsdage, bryllupsdage mm.?                    Martin

       De forskellige aktiviteter beslutter selv, hvad de giver gaver til (som i dag)

       Indenfor bestyrelsen gives blomst/gave (250 kr.) ved sygdom, runde fødselsdage og ved dødsfald.

 

 10. Regnskab. Herunder status på salg af medlemskort.              
       Eddie/Carsten Martin har sendt sms, til en del af de medlemmer der ikke har betalt kontingent endnu.             Resten kontaktes via tlf. Karin vil gerne hjælpe med det.                                                                               Martin og Karin

           

 11. Eventuelt/Bordet rundt           Alle
       Der har været afholdt husmøde med ældresagen og samarbejdsaftalen med Ikast- Brande komme er               blevet opdateret. Danseaftner bliver den sidste onsdag i hver måned.          Martin og Jens Erik L.

 
 12. Mødedatoer for 2024: 6/5-3/6-sommerferie -5/8-2/9-7/10-4/11-2/12

 

       Næste bestyrelsesmøde: mandag den 8. april kl. 14.00

 

       Referent:  Jens Erik L.

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast