Marts

Referat, Marts 2022

Til stede: Eddie Sørensen, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Lis Siggaard, Per Enggaard, Martin Lauridsen. Suppleanter Jens Erik Buur Olesen, Ruth Nielsen, Arne Frederiksen og John Petersen.
Afbud: Frivilligkoordinator, Jeanette Kramer. Ellen Svarre
 

 1. Godkendelse af referat fra 07.02.2022
  • Godkendt

 2. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 3. Arrangementer:
  • 15/03 Garnpusheren kommer i Multisalen
  • 17/03 Shoppingtur i Strøgcentret
  • 30/03 Reporto Skosalg
  • 07/04 Banko

 4. Opfølgning
  • Martin og Jens Erik har arbejdet med vores AV-udstyr i multisalen.
   Det er ikke helt færdigt endnu, men det skal nok blive godt.
  • Vi har fået en ny frivilligkoordinator, Jeanette Kramer. Jeanette er 36 år og bor i Silkeborg med hendes mand og tre børn på 1, 4 og 7 år. Jeanette er sygeplejerske og har herudover taget en kandidat i socialt arbejde fra Aalborg Universitet.
  • Vi har bestilt reservedele til ro-maskinen, men den er fra 2017 og det er ikke sikkert, de kan skaffes mere.

 5. Bordet rundt
  • Kathy
   Der var lidt bekymring omkring gennemførelsen af Banko pga. de mange Corona smittede. Men der var deltagerrekord igen. Det går simpelthen strygende.
   Strikkeholdet har inviteret til garnshopping i Multisalen tirsdag den 15. marts kl. 11.00. De smug starter kl. 10 sammen med hobbyholdet og Huset giver Kaffe og et rundstykke.
   Frivilligturen for 2021 blev afholdt hos Kings Buffet på Østergade. Det var en hyggelig aften og nok den måde, vi gør det på fremover.
   Før i tiden var det meget almindeligt at alle kontaktpersoner blev inviteret med pr. automatik - også selv om det ikke krævede en indsats. I dag betinger invitationen en indsats ud over almindeligt fremmøde til en aktivitet.
   Fællesprojektet med de andre Aktivitetshuse i kommunen gav underskud. Kathy havde for en sikkerhedsskyld søgt §18 puljen om underskudsgaranti.
   Døren til træningsrummet stod åben både torsdag eftermiddag og fredag.
   Døren skal altid lukkes, når træningslokalet forlades.

  • Arne
   Kan vi lave en telefonliste og mailliste over Rødderne.
   Undersøger om vi kan lave et hold, der laver knive etc. Ved et hold på min. 6 mand sørger Huset for værktøj og meget af det findes allerede på træværkstedet.

  • Ruth
   Vi skal lave en liste til træningsrummet, så vi kan få system over rengøringen. Det skal ske oftere end nu.
   Holdet får kaffe og brød bagefter.

 6. Generalforsamling - beslutningsreferat
  • Der var ingen indkomne forslag.
  • Det blev besluttet, at vi flytter generalforsamlingen til februar og at man skal have gyldigt medlemskab for at deltage.
  • Rådet fortsætter med samme personer og ansvarsfordeling som sidste år.
  • Vi har fået 1 suppleant mere. I stedet for at vælge 3 ud af 4 opstillere, blev det foreslået, at alle suppleanter blev valgt ind.
   suppleant: Jens Erik Buur
   2. suppleant: Ruth Nielsen
   3. suppleant: Arne Fredriksen
   4. suppleant: John Petersen
  • Poul fortsætter som revisor og Erling er revisor suppleant.
  • Kaffeprisen er sat op. Det er fordi sidste år gav 3.000 kr. i underskud.
   Vi foreslog, at en kande skal koste 15 kr. og for Husets medlemmer 12 kr. Det blev foreslået og vedtaget, at vi holder en fast pris på 15 kr. for alle for en kande og det inkluderer stadig mælk og sukker.
  • Der var en del afbud og desværre også en del medlemmer, der bare blev væk. Det er frygteligt spild af medlemskassens ressourcer.

 7. Indkøb af borde og stole
  • Det vil gøre forberedelserne til vores fester betydeligt lettere, hvis vi har lette foldeborde og stabelstole til vores fester.
   Martin undersøger priser på borde og Kathy har spurgt vores nye frivilligkoordinator, Jeanette, om vi kan købe stole via den kommunale indkøbsordning.
   Vi kan få noget af udgiften hjem igen ved at Husets medlemmer også kan leje bordene og stolene.
   Martin og Jens Erik laver stativer, så de nemt kan flyttes.

 8. Kontorvagter
  • Skema med faste kontakttider er udfærdiget.

 9. Regnskab
  • Indestående i banken: 75.469, -Eventuelt
Næste rådsmøde er den 4. april kl. 15.30.


Referent Kathy

 

 

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast