Januar

Referat, januar 2018

Til stede:

Inger Krogh, Kathy Yeoman, Vagn Lauritsen, Lis Siggaard, Lena Mikkelsen, Hans Peters, Vera Johannesen samt suppleanter Birthe Kyed og Keld Westphal. Frivillighedskoordinator Vibeke Grønskov.


1 Godkendelse af referat fra 07.12.17

•Godkendt.


2 Godkendelse af dagsorden

•Godkendt. Dog tilføjes regnskab under pkt. 10 og evt. bliver punkt 11.


3 Arrangementer

•04.01 Pressemøde kl. 14 med Avisen, frivilligcentret, Vibeke og formanden for Aktivitetshuset

•08.01 Nytårskur kl. 10-11 i Multisalen

•11.08 Banko i Multisalen kl.13.30

•15.01 Officiel indvielse af Aktivitetshuset og Frivilligcenter. Indbydelse er ophængt i forhallen.

•25.01 Generalforsamling: Indbydelse og tilmeldingsseddel hænger i forhallen.


4 Meddelelser fra Rødderne

•Vi har fået et nyt kælderrum, der er betydeligt større. Vi skal selv stå for rengøringen.

Niels sætter hylderne op fra det forrige kælderrum.

•Vi har købt glas osv. Det eneste vi vist nok mangler er store skåle til kartofler etc.

•Vi skal have skilte, der viser hen til os. Hvad der skal stå og hvor de sættes op tages op på medlemsmødet i februar.

•Trapperne ved indgangen skal have en markering af kanten. Niels sørger for det.

•Der kommer ny medlemmer til træværkstedet og strømmen er forhåbentligt på plads til mandag.

•Vi arbejder fortsat på en ølsmagningsaften for mænd. Hans, Vagn og Keld vil undersøge, om der er interesse for en mandeaften.

•Kathy er begyndt på den nye hjemmeside. Oplægget blev fremvist og der skal laves nogle tilretninger. Den gamle hjemmeside bliver ikke opdateret mere, men der henvises fortsat til den vedrørende faste emner, indtil den nye hjemmeside er helt færdig.

•Inger og Kathy har opdateret aktivitetshæftet, så det passer til 2018.

•Kathy har lavet en lokaleplan, der skal hænge på opslagstavlen i forhallen.

•Facebook siden har allerede 34 medlemmer. Det er en synlig men lukket gruppe. Alle medlemmer er med-administratorer, hvilket betyder, at de kan komme med indlæg og lukke medlemmer ind. Kathy og Lena er over-administratorer og kan slette upassende indlæg.

•Træningsudstyret er på vej og det eneste der mangler, er træningsbænken. Den kommer i næste uge.

•Der er hverken plads eller økonomi til et løbebånd i træningslokalet.

•Vi har ingen sangbøger. Kathy har lavet en stor sangbog til Dagcentret. Den kan vi bruge indtil videre. Inger vil søge Lions om midler.

•Vi har fået et sofasæt til gangen. Hans og Keld sørger for at hente den.

•Vi får vores egen postkasse ved hoveddøren.

•Nøgler fra Frisenborg skal afleveres til Inger. Alle kontaktpersoner får nye B-nøgler.

Huset er åbent fra kl. 08.00 til kl. 17.00. Den første bruger om morgenen aktiverer døren med en nøglebriket. Der skal udleveres nøglebriketter til de morgenfriske.

•Træværkstedet har nu fået et åbent lagersystem, der kommer til at fungere som depotet. Dvs. at man selv kan hente træ, men skal huske at afregne til kontaktpersonerne.

•Det lille køkken bliver en permanent løsning og er allerede blevet et samlingspunkt. Kommunen afholder de bygningsmæssige om forandringer og vi sætter selv hårde hvidevare ind.

•Vi leaser en kaffemaskine som den på Frisenborg. Den kommer til at stå på gangen, så alle kan købe en kop eller en kande kaffe. Prisen bliver kun på kostprisen. Det betyder at en kop kaffe sandsynligvis kommer til at koste omkring 1 kr.


5 Nytårskuren

•Inger og Lis har vasket alle glassene, så de er klar til nytårskuren.

Der er hentet 160 stk. kransekager.

•Lis og Lena står for borddækning.

•Bordene kommer fredag. Inger og Lis sørger for at køre klar til borddækning mandag.

•Lena og Kathy har lavet nytårssanghæftet.

•Alle rødder mødes ind kl. 9.00.


6 Den officielle indvielse: Planlægning

•Indvielsen er fra 14.30 til 16.00.

•Frivilligcentret står for pindemadder og drikkevarer til buffeten.

•Vi sørger for kaffe og sødt. Det bliver kransekage og chokolade.

•Vibeke kommer med éngangsservice, servietter etc.

•Husrådet sørger for blomster og duge.

•Kommunen kommer med champagne og velkomstdrink.

•Inger sørger for invitationer til vores samarbejdspartnere.

•Rødderne møder ind kl. 12.00 og står for det praktiske arbejde.


7 Generalforsamling: Planlægning

•Rådet står for det praktiske arbejde og møder ind kl. 12.00.

•Inger bestiller smørrebrød.

•Der serveres også kaffe og småkager.


8 Halvårskalenderen

•Vi vil gerne invitere Odder Aktivitetshus. Inger tager kontakt.

•Kvindeaften bliver til efteråret.

•Tysklandsturen bliver den 15. marts. Denne gang tager vi ned til de samme butikker, som vi plejer.

•Medlemsmødet bliver onsdag den 21. februar kl. 13.30. Tilmelding er nødvendig. Kathy laver opslag og der bliver mulighed for at komme med forslag til dagsordenen.


9 Vedtægterne gennemgås med en tættekam for evt. fejl

•Vedtægterne blev gennemgået og der var nogle få justeringer men ingen fejl eller ændringer. Kathy retter til.


10 Regnskab

•Medlemskontoen: 49.619,-

•Driftskontoen:  16.599,-

•Rettelse til Bixsalget: Der blev solgt for 3.368,-

•Bemærk: Vi har udlagt for ca. 60.000.- til træningsudstyr, som vi får refunderet fra Velux Fonden i løbet af foråret.


11 Eventuelt

•Næste møde er den 1. februar 2018.


Referent: Kathy


Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast