September

Referat, september 2017

Til stede:

Inger Krogh, Kathy Yeoman, Vagn Lauritsen, Lis Siggaard, Lena Mikkelsen, Vera Johannesen samt suppleanter Keld Westphal og Birthe Kyed. Frivillighedskoordinator Vibeke Grønbæk og Distriktsleder Solveig Nielsen.


1 Godkendelse af referat fra 10.08.17

•Godkendt


2 Godkendelse af dagsorden

•Godkendt.

Dog tilføjes punkt 10: Ansøgning til inspirationstur.


3 Arrangementer

•12.09 Kvindeaften

•21.09 Sensommerfest

•03.10 Banko

•04.10 Førstehjælpskursus og brug af hjertestarter

•11.10 Om arveret v. Midtadvokaterne

•20.10 Mandeaften


4 Meddelelser fra Rødderne

•Der er snart valg til ældrerådet. For at gøre det nemt at stemme, vil der blive sat stemmeurner op i gangarealerne.

•I forbindelse med et hussalg, har vi fået et godt tilbud på træningsmaskiner til vores nye lokale i Kongefløjen. Maskinerne skal flyttes der til hurtigst muligt.

Det er gode og alsidige maskiner der dækker alle muskelgrupper. Sælger, vil gerne komme til et aftensarrangement og instruere i brugen. Vi foreslår, at han bliver æresmedlem 😊

Erik Sonnenborg og Ruth Nielsen fra Træningsudvalget skal sammen med Inger og Kathy sammensætte resten af træningsredskaberne.

•Vi har fået foræret et pool bord. Pga. malerne var det mere hensigtsmæssigt at sætte det ind i spillerummet. Derfor skal spillerummet (1.30 på oversigten) og rummet til porcelæn og glaskunst (1.29 på oversigten) bytte plads.

Det får ingen praktisk betydning, idet de to lokaler er fuldstændig ens.

•Træværkstedet har brug for en klo til én af de gamle drejebænke. Kloen er beregnet til små emner.

•Der skal afholdes det årlige Depotudvalgsmøde. Inger hjælper med mødeindkaldelsen.

•Vi er værter ved + 60 infomødet 2018. Det forventes at blive afholdt omkring starten af marts. Inger og Kathy deltager i planlægningsmødet den 5. oktober.

•Frivillige er nu omfattet af Kommunens forsikring.

Ordningen dækker registrerede frivillige, der under udøvelse af deres opgave kommer til skade eller forvolder skade.

Hvis uheldet sker, skal der rettes henvendelse til Solveig.

Vibeke vil lægge foldere om emnet i firkanten.


5 Østre Skoles brug af køkken og værksted i skoleåret 2017-18 udsat fra sidste møde

•De store klasser fra Østre Skole skal i en overgangsperiode frem til sommerferien 2018 bruge Køkkenområdet hver formiddag undtagen torsdag fra kl. 10 og nogle varierende timer frem.

Ungdomsskolen har en permanent ordning fra kl. 18 til 22.00 mandag og torsdag aftener.

•Vi har endnu ikke fået oplyst skolens brug af Træværkstedet.


6 Arrangører/igangsættere til mandeaftenen

•Vi flytter mandeaftenen til det nye år, hvor vi har bedre faciliteter.


7 Forslag til ændringer omkring rådsmedlemmers deltagelse i ture og arrangementer

•Udsættes til næste rådsmøde.


8 Rådet ønsker en opdatering fra byggeudvalget

•Vibeke og Solveig deltager i dag og de kommende rådsmøder for at orientere os om flytteprocessen.

Spørgsmål om økonomi og inventar hører under Solveig og de praktiske/organisatoriske ting hører under Vibeke.

•Vi har fået en del forespørgsler fra andre interessegrupper om brug af vores lokaler.

Der er 3 overskydende lokaler i fløjen. De to er reserveret til Frivillig Centret og det sidste (1.22 på oversigten) bliver lagt ind under Kommunens Lokaleudlånssystem. Det betyder, at vi ikke er involverede og at ønsker om lokaler, skal stiles til Vibeke.

•Tidsplanen overholdes stadig.

Vi afholder julesalgsdag på Frisenborg og så skal alle grupper pakke deres ting ned klar til flytning. Vi holder Nytårskur i Kongefløjen.

•Hoveddørene og nogle andre døre kommer under et elektronisk nøglesystem, som det vi kender her på Frisenborg. Vi får flere detaljer senere.

•Der er 2 almindelige opvaskemaskiner i køkkenet. De vil sikkert være tilstrækkelige til daglig brug.

Derudover får vi en lille industriopvasker. Kathy undersøger markedet.

•På skolen er der en porcelænsbrændeovn. Den er uhensigtsmæssigt placeret i en kælder i én af de andre bygninger, men skal bruges som en midlertidig løsning.

Vi vil gerne have strøm og udluftning til ovne i lokalet ved træværkstedet (1.16 på oversigten) Når vi har midlerne til det, køber vi selv ovne.

•Træningsrummet er så langt nu, at vi kan få træningsmaskinerne ind på midten af gulvet, så der stadig er plads til malerne. Kathy tager kontakt til sælger.

•Vi får gulvvask og rengøring af toiletter 2 gange om ugen. Resten skal vi selv stå for.

•Vi får en tilkalde pedelordning.

•Fredag den 22. september kl. 10 er alle kontaktpersoner indkaldt til et møde på Kongefløjen.

Der skal tages stilling til de enkelte gruppers behov for indretning. Det kan f.eks. være behov for bord, stole, lys, opbevaring etc. Inger, Lena og Kathy sørger for skemaer og indbydelse med dagsorden. Hver gruppe må sende 2 repræsentanter. Det kan eventuelt være kontaktpersonen + én til.


9 Regnskab

•Medlemskontoen: 112.970,-

•Driftskontoen:  13.225,-

•Bixen har solgt for 1.152,-


10 Ansøgning om tilskud til Inspirationstur for Kreativgruppen

Godkendt.


Referent: Kathy


Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast