September

Referat, september 2018

Deltagere: Inger, Lis, Kathy, Vera, Vagn, Pernille, Hans, Eddie (referent)


Afbud: Keld, Birthe.


Referat:


1.Godkendelse af referat fra 09.08.18, godkendt.

2.Godkendelse af dagsorden, godkendt.

3.3. Arrangementer:

•04.09 Elevatorindvielse kl. 12

•04.09 Banko

•12.09 Møde med alle kontaktpersoner kl. 13.30

Rødderne møder Deltager.

•13.09 Møde med MF Mette Frederiksen kl.12-13  alle er velkomne.

Eddie (formand I Frivilligcenteret byder velkommen, oplæg og spørgsmål.)

•14.09 Sensommerfest

•17.09 Kvindeaften

•22.09 Containersalg på Torvet fra 10-14

Inger og Kathy, salg af varer fra bixen.

•25.09 Frivilligbørs  i Hjertet

•04.10 Banko

•08.10 Medlemsmøde

•10.10 ”Spis sammen” i samarbejde med Ældre Sagen

•22.10 Fælles årsmøde for alle aktivitetshuse i kommunen

Vi er værter, Inger planlægger med Pernille.


4.Meddelelser fra rødderne.

Inger, Frivilligcenteret ønsker at være en del af kaffe ordningen. Ok.

Lys justeres over bordene, Jens Kommer idag.

Forslag om fælles julefrokost på motorvejen. “Husets julefrokost”

Kathy, Der arbejdes på mobilpay, fortsat.


5.Ansøgning om tilskud til inspirationstur – strikkegruppen

Tur til Rosengårdscenteret I Silkeborg. Godkendt.


6.Tilmelding til Frivilligbørs: Antal deltagere, Tilmelding på nettet.

                                                     Hvad kan vi tilbyde? Inspiration til de andre deltagere. Oplyse om hvad aktivitetshuset er “kom og vær med I fællesskabet” evt. En lille bod. (Se vores produkter)

                                                      Hvad vil vi gerne have med hjem, Røde kors førstehjælps kursus.


7.Turudvalget: Betaling for ture.

Debat om hvem der skal betale og ikke betale for deltagelse.

Skal man betale skal der være mulighed for at sige fra (ikke deltage). Har man en rolle I turen, og dermed forpligtet til at deltage skal man ikke betale for deltagelse. Dvs. turudvalget ikke skal betale, alle andre skal.

Måden der planlægges på, afgør prisen.


8.Julesalg: Første planlægning, bagefter går det over til juleudvalget

Jule udvalget er Lis, ruth Inger, Vera, Kathy.


Konceptet.

Forslag:

Tema: jul I gamle dage.  Aktiv jul.


Æbler I stearin, som aktivitet.

Koge risengrød, Koge klejner.

Julemandens hule med halm,

Små arbejdende boder.


Sidste lørdag I november. 24.

 

9.Regnskab

Driftskonto. 81433,- , Regninger fra april er nu betalt. Der arbejdes på budget.

Bixen har solgt for 1400,-.


10.Eventuelt.

Seniorshoppen kommer d. 6/2 2019.

Jysk tøjsalg kommer d. 25/3 2019


Referent: Eddie

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast