Maj

Referat, maj 2024

Aktivitetshuset bestyrelsesmøde. 

Multisalen, tirsdag den 7. maj 2024, kl. 13.00 

 

Sendt til: Martin, Eddie, Ellen, Birgit, Kjeld, Carsten, Helle, Jens Erik B, Karin, Kristina og Jens Erik L. 

 

Afbud: 

 

 

 1. Velkomst/Godkendelse af dagsorden.      Martin 

       Tak og godkendt. 

 

   2. Nyt fra kommunen Kristina 

       Torsdag den 26. september er der “frivillig fejring” en festaften for foreninger, der beskæftiger sig med             sociale tiltag. Der er begrænsede pladser. Vi får formentlig 3 pladser. Det foregår i Bording hallen.                     Indbydelse følger senere. 

 

   3. Aktiviteter/tiltag Afviklede: 

 

 • Den 10. April frivilligtur forår                   Eddie/Kjeld/Jens Erik L 

       Det var et rigtig godt arrangement, der havde en passende længde. Der kunne måske være

       brugt lidt længere tid på Klædefabrikken. 

 • Den 17. April suppeaften. 

       Fint. Der var 32 deltagere. 

 • Den 24. april orientering ved fys. i motionsrummet. 

       Fys. Terapeut Anita lavede et fint oplæg til de fremmødte.  

       Hun vil lave en mappe med de forskellige øvelser 

 • Den 24. April danseaften. 

       Fin fin aften. Lidt ærgerligt, at man tilmelder sig meget sent, hvilket besværliggør plan-

       lægningen. 

 • Den 25. april oplæg om fremtidsfuldmagter og arveregler/testamente. 

       Der var 22 deltagere. Et kompliceret emne, som også rejste nogle spørgsmål. 

 • Den 2. maj banko. 

       Kjeld er blevet reserveopråber til banko og deltog i sidste banko,  for at blive klædt på til opgaven. 

 

   4. Aktiviteter kommende: 

 • Den 22. maj kl. 19.00 Folkeuniversitet Livsvigtige tarmbakterier – livestream med Christian Lodberg Hvas. 

       Der er ingen servering. Martin sørger for at dørene er låst op fra kl. 18.30 til 19.00. 

 

 • Dialogmøde med sundheds- og ældreudvalget og øvrige aktivitetsbestyrelser den 14. Maj.   Kristina. 

       (Bilag medsendt) 

       Der er godt 60 tilmeldte. Mangler svar fra et enkelt aktivitetshus. 

 

 • Loppemarked 2. søndag i juni (9. juni 2024)        Carsten. Eddie, Jens Erik L 

      Der er PT. 7 stadepladser solgt. Jens Erik L. laver opslag til tavlen og  

      Helle sætter det på hjemmesiden, samt udsender nyhedsbrev.  

      Alle tilladelser er på plads. Martin skaffer affaldsstativer.  

      Jens Erik L. snakker med Tonny om brandslukker 

 

 • Medlemstur efterår                  Eddie/Kjeld/Jens Erik L. 

       Vores medlemmer får mulighed for at komme med forslag til, hvor medlemsturen skal gå hen.
       Det sted der får flest stemmer, bliver stedet.  

       Af dem der har foreslået det “vindende sted” blive der trukket lod om “en lille ting”. Seddel hænges på             opslagstavlen (Jens Erik L.) forslag puttes i postkassen. Eddie/Carsten sender en ansøgning til Kristina             om dækning af udgift til bus. 

 

   5. Ansøgning fra glasholdet til basisudgifter. Anslået beløb ca. kr. 3000 Helle 

       Et rådighedsbeløb, op til 5000 kr. Er bevilget.  

       Brugerne betaler løbende ind efter forbrug.  

 

   6. Regnskab. Herunder status på salg af medlemskort og opfølgning          Eddie/Carsten 

       Vi havde en del snak omkring evt. Restanter og den eventuelle nødvendighed af dette. Vi får styr
       på de sidste par hængepartier.’ 

       Vi forventer selvfølgelig, at alle selv sørger for, at deres medlemskab er i orden.  

       Vi skal samtidig bestræbe os på at være mere tydelige i kommunikation til næste år. 

       Eddie arbejder på, at få opsagt betalingen via hjemmesiden, som kun skaber problemer for os. 

 

   7. Eventuelt/Bordet rundt       Alle 

 • Eddie har opdateret Windows på PC i mødelokalet, således vi nu skulle være fri for de problemer med
  at skidtet ikke virker. 
 • Martin gjorde opmærksom på, at rengøring af køkkenet fra mandagsholdet var meget mangelfuldt.  
 • Helle spurgte om hele bestyrelsen incl. suppleanter får al post. Det gør de. 
 • Birgit spurgte om køkkenet skulle være lukket i juli. Det blev besluttet at  køkkenet er lukket og
  brugere opfordres til selv at tage kopper med hjemmefra. 
 • Martin har kontakt til VUC for ordblinde Engelsk. Der er møde med dem  torsdag den 16. maj kl. 12.00. Martin og Jens Erik L. deltager. 
 • Jens Erik B. efterlyser PC undervisning. Vi spørger VUC. 
 • Martin har forespurgt om vinduesvask, som nu bliver taget hånd om. 

 

       Mødedato for 2024: 4/6 - 6/8 - 3/9 - 1/10 - 5/11 - 3/12 

       4/6 afbud fra Jens Erik B. 

       6/8 Afbud fra Kjeld  

 

 • Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 4. juni kl. 13.00 

 

 

       Referent:  Jens Erik L. 

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast