Februar

Referat, februar 2018

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast

Deltagere:  Inger Krogh, Hans Peters, Vagn Lauritsen, Vera Johannesen, Lis Siggaard, Kathy Yeoman, Birthe Kyed, Eddie Sørensen Ref. Solvej Nielsen, Vibeke  Grønskov.


Dagsorden:


1.Godkendelse af referat fra 04.01.18

Referatet blev godkendt: Mandeaften forsøger med ølsmagning.

2.Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3.Arrangementer:

06.02 Banko.

21.02 Medlemsmøde.

01.03 Banko.

5.03 Reporto (skoudsalg).

06.03 Info møde for Seniorer, ang. forebyggende hjemmebesøg.

15.03 Tysklandstur.

22.03 Påskefrokost.

26.03 Jysk Tøjsalg kommer på besøg.


4.Meddelelser fra rødderne;

Inger, Vibeke, Niels og Solvej har et opsamlingsmøde angående aftaler

Inger: Tak for hjælpen fra Charlotte I forbindelse med indvielsen.

Banko flyttes fra grundlovsdag til torsdag d. 7 juni.

Der er opsat postkasse ved hoveddøren.

Skiltning skal drøftes på medlemsmødet. I respekt for kommunens skilte- politik.

Det lille køkken bliver ikke renoveret. Vi afventer overtagelse af det store køkken.

Vi har fået et større  kælderrum. Der er blevet gjort rent og pakket ud.

Der er siden sidst kommet stepmaskine, og træningsbænk i træningslokalet.

Der har været afholdt generalforsamling.

Formand Inger, Næstformand Lis , Kasserer Kathy, Sekretær Eddie, øvrige bestyrelsesmedlemmer: Hans, Vera og Vagn.

Vi inviterer Aktivitetsrådet fra Odder Aktivitetshus på venskabsbesøg til efteråret.

Frivilliglisten: opdatering af frivillige og giv listen til Inger, med rettelser og tilføjelser.

Kathy: Kan vi justere varmen på motorvejen, det opleves koldt?

Inger: Døren ind til motorvejen går stramt. Solvej tager problemet med videre.

Der arbejdes med døren og så ser vi bagefter på varmen, om der stadig er et behov for mere varme.

Malerrummet: udfordringen med støj og tidspunkter for bob og glaskunst. Forslag om at lave kunst til væg, der kan virke som støjdæmpning og/eller porcelænsmaling flyttes til tirsdag eftermiddag.

Vi afventer, hvad de involverede grupper finder frem til.


Vagn: Ølsmagning: der arbejdes med at finde en samarbejdspartner.


Vibeke: Kaffen til maskinen, indkøbes i samarbejde med Frisenborg (samme Leverandør).

Parkering: der arbejdes på 3 handicappladser. Der kræves Blå Skilt for at bruge handicappladser. Grus-p-pladsen bliver rettet af, det er bestilt.

Rygning: Foregår ude på fortovet. Det må ikke foregå på skolens areal.

Varme: Vi er i en prøveperiode, og vær ansvarlige om at give besked, hvis det synes generelt for varmt.


Mappe med billeder. Der er nogle mapper på Frisenborg med billeder fra fortiden, som kunne komme med herom. Det arbejdes der på.


Vedr. Lys i rummene: Vi skal lige have fundet ud af, hvordan bordene står bedst inden der ændres noget med lyset.


Når Niels skal lave noget, skal det skrives i opgavebogen for pedellen, kontakt Inger.


5.Ønske om et løbebånd og en vægtscanner til træningslokalet

Der er en støtteindsamling i gang omkring indkøb af et løbebånd.

Vægtscanner, ok hvis der kan skaffes økonomisk dækning uden om medlemskassen.


6.Kaffemaskinen: leasing 1.500,00 årligt, som dækkes af driftskassen.

Pris pr. Kop 1,- kr, Pris pr. Krus 2,- kr., Pris pr. Kande 5,- kr. Tevand gratis. Maskinen administreres af Aktivitetshuset.

Vi evaluere ordning i juni måned. Opfordring om at støtte tiltaget med kaffemaskinen.

Der bliver monteret en møntboks til kontant betaling.

Faste brugere ud over aktivitetshuset, kan afregne en gang pr. mdr.

Indtil videre sættes der en rullevogn ved kaffemaskinen med service.


7.Røddernes poster i udvalgene og gennemgang af udvalgslisten:

Vi gennemgår de forskellige udvalg for en opdatering.

Se udvalgene på hjemmesiden. 


8.Seniorshop til halvårskalenderen

Ok, hvis samme vilkår som Jysk tøjsalg. Vi stiller lokale til rådighed, ikke andet.


       9. Sangbøger: Skal det være: Seniorsangbogen til 159 kr pr stk

                                                              Højskolesangbogen m. stor skrift  260 kr stk

                                                              Vi laver selv ”Vores sangbog”

           Vi har besluttet at bruge det flotte sanghæfte, vi selv har lavet.


9.Indkøb af lamineringsmaskine: OK.


10.Regnskab

Bixen solgt for 936,- Januar.

Vi har kun en konto 91.840,-, plus 60.000 tilgode ved Velux. 

Der er solgt 110 træningskort.


11.Eventuelt

Medlemsmøde: planlægning, Inger, Vera, Kathy, Lis, Eddie. Møde d. 15. feb. Kl 9:00


6. marts. Kl 13:30. Info- møde for Seniorer.

Vi skal sætte borde op som boder på motorvejen.

Der bliver 11 boder.

Vi skal dække borde i multisalen.


Frivilligtur: Kathy og Inger planlægger.


Kan vi hjælpe hinanden med praktisk hjælp ved arrangementer.


Besøg af fyserne fra træningsområdet på Frisenborg 2. marts. Inger byder velkommen.næste møde 01.03.18


Revidering af Husets retningslinjer, udsat fra december   


Referent Eddie