Februar

Referat, februar 2024

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast

Aktivitetshuset referat fra bestyrelsesmøde. 

Multisalen, mandag d. 5. februar 2024, kl. 14.00 

Sendt til: Martin, Eddie, Ellen, Birgit, Kjeld, Carsten, Helle, Jens Erik B, Karin og Jens Erik L. 

 

Afbud: alle mødt. 

 

 

1. Velkomst/Godkendelse af dagsorden.      Martin 

Velkommen til Karin som ny suppleant. Raporto skosalg er stadig den 3. april hr. Sekretær!!😊 

Vi fik sagt pænt farvel, med en lille gave, til Jeannette.  

 

2. Konstituering af bestyrelsen. Udpegning til de forskellige poster.  

Følgende blev valgt: 

Formand: Martin 

Kasserer: Eddie og Carsten 

Sekretær: Jens Erik L. og Helle. 

 

3. Nyt fra kommunen. 

Margit Andersen finder en dato for fremvisning af den del af rådhuset, der nu er i spil. 

 

4. Aktiviteter/tiltag Afviklede: 

 

  • Generalforsamling den 25. januar.       Alle. 

Vi glemte at bruge mikrofonen og headset. Det var ikke heldigt. Flere småting skal ændres til næste gang. Blandt andet skal vi have bedre styr på de forskellige punkter. Det bliver bedre næste år. Ellers et godt fremmøde, debat og spørgelyst. Tak for det. 

 

5. Aktiviteter kommende: 

 

  • Reporto skosalg den 3. april 2024( 

 

  • Frivilligtur forår den 10 april Status.                   Eddie/Kjeld/Jens Erik L 

Vi kører videre efter den fastlagte plan. Jens Erik L. laver Invitationen så den bliver med påhæftet tilmelding. Uddeles til alle tovholdere. Jens Erik L. laver de endelige aftaler med tekstilmuseet og Kjeld med den kinesiske mur. 

 

  • Loppemarked 2. søndag i juni (9. juni 2024)          Carsten. Eddie, Jens Erik L 

Udvalget kan godt bruge et par hænder mere til blandt andet at styre folkemængden, når vi åbner. Jens Erik B. hjælper til på pladsen. Karin giver en hånd med i køkkenet. Forslag om at tildele stadepladserne numre, som kræmmerne så for tildelt ved tilmelding. Tilmelding kan dermed også kun ske på et telefonnummer. Udvalget laver en liste med opgaver, som bliver tilbudt ældresagen. Udvalget arbejder videre med forslagene. 

 

  • Medlemstur efterår                  Eddie/Kjeld/Jens Erik L. 

Intet nyt. 

 

 

 

 

 

 

6. Hvordan får vi flere med, synliggjort husets aktiviteter?         Martin, Jens Erik B. Carsten. 

Carsten har lavet opslag på “vores Ikast” og gentager denne. Der blev drøftet flere forskellige forslag bla. bliver Ikast avis inviteret og evt. en annonce i samme avis. 

 

 

 

7. Hvornår er det gratis at deltage i vores arrangementer og for hvem? Og hvad er gratis?        Carsten, Jens Erik L. 

Udsat til næste gang. 

 

8. Principbeslutning omkring dækning/tilskud til udd. af tovholdere/deltagere.               Jens Erik L. 

Martin, Eddie og Carsten kommer med et forslag til tekst til næste gang. 

 

9. Salg af symaskine                              Martin/Eddie 

Der har været en forespørgsel om salg af en symaskine, som pt. ikke bliver brugt. 

Bestyrelsen har besluttet ikke at sælge den, da det er en dyr maskine som, hvis behovet igen opstår, skal generhverves. 

 

10. Regnskab. Herunder status på salg af medlemskort.           Eddie/Carsten. Vi har solgt over 60 helt nye medlemsskaber. Det er flot. Til gengæld kniber det lidt med at få de eksisterende medlemsskaber fornyet. Vi beder tovholderne om at tjekke medlemskort og vi  

følger op med opslag og som det sidste et te,lefonisk opkald. Debat om muligheder fremadrettet for at få medlemskort fornyet så tidligt på året som muligt. 

 

11. Eventuelt/Bordet rundt        Alle 

Eddie foreslog at vi undersøger muligheden for at streame foredrag fra folkeuniversitetet. Foredragene er meget alsidige og vil kunne ses på vores storskærm i multisalen. Dette inspireret af kulturhuset i Engesvang. Eddie fik et bredt mandat til at undersøge muligheder, pris osv. link til folkeuniversitetet:  https://fuau.dk/soegeresultat/ 

 

Prisen for at deltage i danseaften er forkert på opslagene. Dette skal ændres til 100 kr. 

 

Kjeld tilbyder at bage brød til vores forskellige arrangementer. Tusind tak for det. 

 

 

12. Mødedatoer for 2024: 4/3-8/4-6/5-3/6-sommerferie -5/8-2/9-7/10-4/11-2/12 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: mandag den 4. marts kl. 14.00 

 

Referent:  Jens Erik L.