Maj

Referat, maj 2019

Til stede: Per Enggaard, Eddie Sørensen, Martin Lauridsen, Birgit Jelle, Helene Hansen, Kathy Yeoman og Frivilligkoordinator Pernille Dernburg.

Afbud: Lis Siggaard.

 

 1. Godkendelse af referat fra 11.04.19
  Godkendt, men hjemmesideversionen var hårdt ramt af sættenissen.
  Indestående i banken og Bixens resultat var forkerte og er blevet rettet og mødet for alle træningslokalets brugere er den 9. maj.

 2. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

 3. Arrangementer:
  • 04/06 Banko
  • 12/06 Frivilligtur
  • 13/06 Rådsmøde

 4. Opfølgning
  • Vi mangler stadig nye rør i porcelæns- og glaskunstlokalet. Eddie fik 3 af de gamle amarturer fra hobbylokalet, da de blev udskiftet. De skal sættes op i porcelæns- og glaskunstlokalet? Det blev aftalt på husrådsmødet den 6. maj, at Poul vil se på det.
  • Vi mangler stadig en stige til vores pedeller. Vi må låne Teknisk Forvaltnings stige. Poul tager kontakt.
  • Vi giver Ældre Sagen lov til at låne Multisalen til et hørearrangement i efteråret. Det er et enkeltstående arrangement, som er placeret om aftenen og det forstyrrer derfor ikke nogle af vores hold.
  • Vi har takket nej til fortsat samarbejde med Ældre Sagen om suppeaftener.
   De har fået lov til at låne køkkenet og Multisalen og er blevet instrueret i reglerne omkring brug og aflevering af begge.
  • Martin har hentet det flytbare bordtennisbord. Lis og Lena har arbejdet lidt med det, men det kræver vist lidt småreparationer. Martin kigger på det.
  • Per har forhandlet billardbordet ned i pris som aftalt.
  • Vi har endnu ikke haft mødet med Pernille om hygiejnekurset og registreringen af Caféen. Det bliver Lis og Kathy, der deltager. Pernille indkalder til møde.
  • Det er nødvendigt, at dørlåsen til Caéen er låst når Huset er lukket. Hele låsesystemet bliver lavet om op til sommerferien og det kommer med i den forbindelse.
  • Bixens loft hænger stadig. Det blev aftalt på husrådsmødet den 6. maj, at Poul vil se på det.


 5. Bordet rundt
  • Kathy:
   Vi havde et Husrådsmøde den 6. maj. Der bliver hængt referat op på opslagstavlerne.
   Forslag om en ros-og-ris-kasse. Vi finder én og sætter den op ved opslagstavlen ved indgangen. Den skal også kunne bruges til forslag og ønsker. Eneste betingelse for brugen er, at anonyme henvendelse ikke behandles.
   Frivilligturen er en belønning til alle vore registrerede frivillige og Rådets opgave på turen er, at sørge for alt det praktiske. På rådets møde i august bliver de nærmere betingelser for deltagelse taget op.
   Vi havde en brandalarm i sidste uge og folk var ikke flinke til at forlade bygningen. Vi skal have en ”I tilfælde af brand, vejledning”
   Der er blevet spurgt om, hvor mange der må være i hvert lokale. Det overskrides ikke ved vort brug, da lokalerne var godkendt til 25 – 30 elever ad gangen.
   Vi havde problemer med et løst dørhåndtag og på trods af alle de forskellige grupper, der nu bruger huset, gik der lang tid før det blev løst.
   Hvem står egentligt for hvad og hvor skal vi henvende os? Det bliver Poul, der primært hjælper os i Huset.
   Der bliver en ændring i registreringen af nøglebrikken. Kathy har lavet et nyt skema, hvor alle oplysninger er samlet så det kan bruges til både bestilling, modtagelse og aflevering af nøglebrikken.
   Nu begynder der så småt at komme ting i Bixen fra Glaskunst.
   Der er en grøn container ved kommunens kantine. Den må vi gerne bruge.

  • Per:
   Aftalen om billardbordet er på plads. Vi får det komplet med varmeklæde og opsætning.

  • Eddie:
   Værkstedet har fået et massivt træbord forærende. Det kan der blive mange gode ting af.

  • Martin:
   Vi har fået et nyt madhold tirsdag aften fra 16.30 til 20.00.

  • Pernille:
   Der er Frivillig Fredag i slutningen af september. Vi får mere at vide senere. Det er måske en god idé at Aktivitetshuset deltager med et åbent hus arrangement.

 6. Nyt Bobbord
  Bob spillerne har bedt om et nyt bord. Det gamle bord blev vandskadet på Frisenborg og reparationen var ikke helt vellykket.
  Der bliver indkaldt til et møde med alle bob spillerne, så vi finder den bedste løsning.

 7. Caféen holder sommerlukket
  • Der er behov for at korrigere prisniveauet.
  • Selve ”menukortet” skal være mere fleksibelt, så vi kan udnytte de gode tilbud.
  • Vi mangler flere hjælpere. Jo flere, der hjælpes ad, des nemmere bliver det for den enkelte og man bliver ikke forpligtet til at møde fast.

 8. Sommerferielukket
  • De fleste aktiviteter holder ferie fra midten af juni til midten af august.
   Aktivitetshuset er lukket fra den 15. juni til den 4. august. Begge dage inklusive.
  • Rådsmedlemmerne kigger ind et par gange i løbet af ferien.
  • Før i tiden var vi så heldige, at personalet på Frisenborg tog opvasken og gjorde rent. Sådan er det ikke mere.
   Vi lukker for opvask og andre ydelser.
   Der bliver mulighed for at bruge éngangskrus til kaffen.

 9. Forslag til halvårskalender for efteråret 2019
  • Samarbejde med AOF: Kaffe med Kurt, foredrag
  • IT tema eftermiddage
  • 21/08 Sensommerfest
  • 03/09 Efterårstur med Sørens Rejser
  • 23/09 Seniorshop
  • 09/10 Reporto
  • 23/11 Julesalg

 10. Medlemsbetaling for billardbordet
  Billardbordet er dette års store investering og det vil være rigtig godt med et bidrag fra billardspillerne. Ligesom indsamlingen, der dækkede lidt af udgiften til løbebåndet i træningslokalet, er det helt frivilligt om man vil bidrage.

 11. Dialogmøde mandag d. 20. maj 2019
  Birgit, Helene, Lis og Kathy deltager.

 12. Regnskab
  • Indestående i banken: 94.234,-
  • Bixen har solgt for: 1.894,- (inklusiv MobilePay indbetalinger)
  • Caféens resultat for hele perioden: - 467,-

 13. Eventuelt
  • Næste rådsmøde er den 13. juni.
  • Pernille spørger Jens, om vi må holde grillfest i skolegården.

Referent Kathy


Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast