Januar

Referat, januar 2020

Til stede: Per Enggaard, Eddie Sørensen, Birgit Jelle, Lis Siggaard og Kathy Yeoman.

 

 1. Godkendelse af referat fra 14.11.19


 2. Godkendelse af dagsorden


 3. Arrangementer:
  • 30/01 Generalforsamling 
  • 06/02 Banko 
  • 11/02 Træningsmøde
  • 12/02 Jysk Tøjsalg   Udsalg                 
  • 24/02 Senior eftermiddag

 

 1. Opfølgning
  • Erik Hausted, Ikast-Brande Kommunes forsikringskonsulent har sendt et link omkring nødvendige forsikringer for foreninger og for Huset. Det skal vi have styr på i 2020.
  • Kathy har været til et møde omkring den nye lokalefordeling og samarbejdet omkring Multisalen. Ansvaret for udlån af multisalen er nu placeret hos Pernille. Der er lavet et lokaleskema, som hænger ved Multisalen. Vore faste aktiviteter i salen har fortrinsret og fortsætter uændret. På samme møde blev det bestemt, vores husrådsmøder fremover består af én repræsentant fra hver forening.
  • Medlemslisten er blevet opdateret, der er ændret procedure, så vi kan undgå fejl registrering. Indtil videre er det kun Lis og Kathy, der sælger medlemskort. Bixen har møde i februar og der tager vi emnet op.
  • Julefrokosten gik rigtig godt. Med hjælpere blev vi 105 personer. Der var så mange, der hjalp til, at det blev en sjov og overkommelig opgave.
  • Der var lidt problemer med Banko, som i efteråret valgte at flytte til den 1. torsdag i måneden fast. Det var dog for tæt på Nytåret og de valgte at flytte denne ene gang til den 2. torsdag og afholde det i Hobbylokalet. Det gik godt og fremover skulle der ikke være problemer med datovalg.

 2. Bordet rundt
  • Kathy
   Der er nogle, der føler sig forfordelte med hensyn til fordelingen af midler til træningsområdet. Der er medlemsindbetalinger for omkring 10.000 kr. Vi har brugt 11.500 kr. og fysioterapeuten kostede omkring 6.600 kr. Langt det største samlede beløb er gået til fysioterapeuten, der hjælper Ruths hold. Resten er gået til nyanskaffelser og de ønsker, der blev fremsat på træningsmødet samt udskiftning af slidte elastikker, der bliver brugt af de fleste hold. Det blev besluttet i 2019, at fordi fysioterapeuten kommer så få til gode til et relativt højt beløb, bliver det ikke et tilbud i 2020.
   Det frigiver flere penge til andre indkøb, hvilket vil blive diskuteret på trænermødet i februar.
  • Nytårskuren gik godt. Vi var omkring 100 personer til champagne og kransekage. Husorkestret kom og spillede for os. Tak for det 😊
  • Margit Andersen kommer til generalforsamlingen kl. 15.00 og fortæller lidt om sig selv og kommende tiltag i kommunen.
  • Frivillig Centret, Ældresagen og Aktivitetshuset går sammen om dette års kursus i hjertestarteren.
  • Vi havde annonceret, at nøglebrikkerne blev deaktiverede i forbindelse med årsskiftet. Det er aflyst. Der skal måske indtastes en kode fremover. Hvis det bliver aktuelt, får vi det at vide i god tid.
  • Den nye ½års kalender er hængt op. Der tages forbehold for ændringer og tilføjelser. Kalenderen er også på hjemmesiden. Opslag kommer løbende.
  • Der har været en forespørgsel på medlemslistens oplysninger. Vedkommende syntes ikke det var nødvendigt med tlf. nr. og troede det var ulovligt ifølge persondataloven. Vi bruger ofte medlemslisten til at få kontakt med Husets medlemmer. F.eks. ved arrangementsafbud. Det er kun personnummeret, der er omtalt i persondataloven og det bruger vi ikke på medlemslisten.
  • Der er kommet en forespørgsel via Facebook omkring køb af medlemskort. Derfor har hjemmesiden fået et afsnit, der kun omhandler vores medlemskort.
  • Bordtennis går rigtig godt. Det bliver nu oprettet som en aktivitet og Lena er kontaktperson.
  • Vi har problemer med at få nøgler nok og det betyder, at døren til billardrummet enten skal stå ulåst natten over. Eller også skal Lis eller Kathy blive i Huset til sidst på eftermiddagen for at kunne låse efter sidste hold. Det er ikke rimeligt. Derfor har vi købt en nøgleboks og de forskellige hold kan nu selv låse efter sig.
   Der bliver også købt en boks til hobbydøren, så rummet også kan bruges tidligere end nu.
  • Vi skal finde en dirigent til generalforsamlingen. Enten én fra Huset eller måske udefra? Kathy laver opslag.
  • Per har lavet stikord til en udflugt til Svæveflyvecenter Arnborg. Kathy laver opslag.

 3. Brug af Multisalen i Aktivitetshuset
  • Vi bruger stort set ikke Multisalen om formiddagen, efter kl. 18 og heller ikke fredage. De tider er overgået til den kommunale pulje. Vi har stadig den 2. tirsdag i måneden og den 1. og 3. torsdag samt alle mandage og onsdage. Det er nemmest at kigge på skemaet.
   Hvis vi har behov for Multisalen på andre tidspunkter, kan vi booke via det kommunale system.
   Ældresagen har Multisalen den 2. torsdag i måneden til Herreværelset. Det er aftalt, at Ældresagen ikke må booke til seriearrangementer, men Herreværelset er en undtagelse. Aktivitetshuset har hjulpet Ældresagen med arrangementet i 2019 og fortsætter selvfølgelig. Det er vigtigt, at vi har et godt samarbejde og sammen med Frivillig Centret får Kongefløjen til at være et rart sted at være.

 4. Generalforsamling
  • Datoen for generalforsamlingen bliver torsdag den 30. januar kl. 13.30 i Multisalen.
   Ifølge vedtægterne skal vi holde vores generalforsamling i januar. Indkaldelsen med den endelige dagsorden skal varsles med mindst 14 dages ved opslag i Aktivitetshuset og på hjemmesiden.
  • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt begrundede og være Rådet i hænde senest 8 dage før. Hvorefter den endelige dagsorden annonceres.
  • På valg er:
   Formand, Kathy Yeoman - modtager genvalg
   Næstformand, Lis Siggaard - modtager genvalg
   Kasserer, Eddie Sørensen - modtager genvalg
   Suppleant Per Enggaard - modtager genvalg som medlem
   Suppleant Martin Lauridsen - modtager genvalg som medlem
   Helene Hansen stopper pga. helbredet
   Revisor: Poul Jensen
   Revisor suppleant Inger Krogh
  • Vi håber, at vi kan få fyldt alle pladser i Rådet denne gang.
  • Efter generalforsamlingen vil det nye Råd konstituere sig.
  • Vi mangler en ordstyrer. Hvis der ikke er et medlem af Huset, der ønsker at hjælpe, må vi søge hjælp ude fra.

 5. Regnskab
  • Indestående i banken: 55.836 Kr.

 6. Eventuelt
  • Næste rådsmøde er mandag den 10. februar, kl. 14.00.
  • På rådsmødet den 10. februar deltager Margit Andersen.

 

Referent:

Kathy


Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast