Maj

Referat, maj 2021

Referat:
Til stede: Eddie Sørensen, Martin Lauridsen, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Ellen Svarre, Lis Siggaard. Suppleant Lis Hansen og frivilligkoordinator, Elisabeth Nedergaard.
Afbud: Per Enggaard.
 

 1. Godkendelse af referat fra 02.11.20
  • Godkendt

 2. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 3. Arrangementer:
  • Ingen

 4. Opfølgning
  • Ingen

 5. Bordet rundt
  • Kathy
   Grundet sygdom stopper Jens som suppleant i Rådet.
   Reporto vil gerne komme så snart Corona-restriktionerne tillader det.
   Der er rigtig mange, der har benyttet sig af tilbuddet om at bestille medlemskort på hjemmesiden. Det giver mere arbejde omkring registrering af betalingen, men vi undgår lange køer og det er også nemmere for nogle af vores medlemmer.
   Vi kommer selvfølgelig stadig rundt i grupperne også.

  • Eddie
   Kontakter Træholdet om opstartstid.

  • Birgit
   Tager kontakt til træning og porcelænsholdet om opstartstid.

  • Martin
   Må vi bruge de fraflyttede lokaler fra Frivilligcentret?
   Elisabeth undersøger.

 6. Flytning
  • Vi tror ikke på flytning i år. Der er for mange ting, der skal falde på plads i forhold til Masterplanen.

 7. Generalforsamling
  • Dato: 9. august kl. 13.30.
  • Dirigent: Vi spørger Erling om han vil igen.
  • Emner til generalforsamlingen aftales på næste rådsmøde.
  • Lis Hansen, vil gerne fortsætte som suppleant.
   Vi søger en suppleant.
   Sekretær, Birgit Jelle. Vil gerne fortsætte.
   Medlem, Per Enggaard. Vi spørger.
   Medlem, Martin Lauridsen. Vil gerne fortsætte.

 8. Hvordan lukker vi Huset op igen?
  • Rengøring
   Er der nogen, der vil hjælpe med en startrengøring?
   Martin tager kontakt til kontaktpersonerne.
   Det bliver den onsdag den 19. maj kl. 10.00.
   Forventet tidsforbrug max. 1 time.
   Bagefter får vil lige lidt smørrebrød.
   Ellen og Kathy sørger for træningslokale.t
  • ”Nytårskur”
   Vi sammen generalforsamlingen den 9. august kl. 13.30.
  • Forholdsregler og Corona-restriktioner
   Indtil videre går vi ud fra, at de er de sammen som før nedlukningen + de nuværende med Coronapas osv.
   Der bliver oplyst på hjemmesiden, nyhedsbrevet og opslagstavlen.

 9. Økonomi og medlemsbetaling
  • Rådsformændene i kommunen er blevet enige om at hvert aktivitetscenter selv bestemmer om de vil refundere en del af medlemsbetalingen.
  • Vi sætter et punkt på generalforsamlingens dagsorden, så det bliver en fællesbeslutning.

 10. Sommerferie
  • Huset er åbent, men brugerne af Huset har ansvaret for opvask etc.

 11. Regnskab
  • Indestående i banken: 36.687, -
  • Der er begyndt at komme medlemsindbetalinger.
  • Bixen har holdt oprydningsudsalg. Vi har stadig nogle få varer tilbage. Vi spørger Bix-udvalget om udsalget skal fortsætte.

 12. Eventuelt
  • Næste rådsmøde er mandag den 14. juni 2021 kl. 14.00. 
  • Vi har planlægningsmøde mandag før generalforsamlingen. 2. august.

 

Referent:

Kathy

 


Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast