Januar

Referat, januar 2017

Til stede:

Inger Krogh, Lena Mikkelsen, Birthe Kyed, Karen Nielsen, Jørgen Christensen, Kathy Yeoman, Lis Siggaard, suppleant Vera Johannessen og frivillighedskoordinator Vibeke Grønskov.


1 Godkendelse af referat fra 02.12.17

•Godkendt.


2 Godkendelse af dagsorden

•Godkendt.


3 Arrangementer

•09.01.17 Nytårskur kl. 10-11

•10.01.17 Banko

•26.01 17 Generalforsamling kl.13.30

•02.02 17 Banko


4 Meddelelser fra Rødderne

•Inger og Kathy har opdateret medlemslisten og forberedt for 2017.

Det er vigtigt at alle oplysninger kontrolleres.

Lis og Jørgen har købt ind til nytårskuren.

•Norgesgade er vært for dette års +75 arrangement (Informationsmødet om Forebyggende Hjemmebesøg) den 2.    marts kl. 13.30.

Inger og Kathy deltager og præsenterer vores aktivitetshus.

•Hanna er stoppet som tovholder for Depotudvalget.

•Bodil stopper til banko.

Lis hjælper sammen med Birthe.

•Bixen har solgt for 3.852 kr.

•Der efterlyses nye medlemmer til Turudvalget. Kontakt Lis, hvis det har interesse.


5 PR: Hjemmesiden, nyt navn? Når vi flytter m.v

•Når vi flytter, skal vi have nyt navn, idet vi ikke længere er tilknyttet Frisenborg.

Vi beholder den gamle hjemmeside året ud og Kathy bygger en ny hjemmeside op i løbet af 2017.

Den nye hjemmeside kommer til at hedde aktivitetshuset-ikast. Den bliver lavet i en af OneComs CMS systemer, så medlemmer af PR-udvalget kan overtage opdateringer etc.

•PR-udvalget har fået stillet en bærbar til rådighed. Kathy lægger de nødvendige programmer ind.


6 Halvårskalenderen: Hvad kan vi arbejde med?

•Inger og Lis tager kontakt til Tre Gæve Jyder.

•Skal indkøbsturen til Tyskland laves om til en lyntur? Det vil være langt billigere. Lis er kontaktperson for Turudvalget. Kathy undersøger, hvilket busselskab udbyder lynture og Lis står for evt. forplejning.


7 Generalforsamling: Planlægning

•Vibeke står for tavlen og vi spørger Jørgen Boll, om han vil være ordstyrer.

•Foreslåede medlemmer skrives op og derefter stemmes der.

Der bliver udleveret stemmesedler med mulighed for 5 navne.

Kun medlemmer med gyldigt medlemskort har stemmeret.

•Arnfred ønsker ikke genvalg som revisor.

•Efter generalforsamlingen er der øl/vand og 2 stk. smørrebrød.

Inger bestiller smørrebrød.


8 Regnskab:

•Indestående d.d. på Medlemskontoen: 73.370,-

•Indestående d.d. på Driftskontoen: 47.351,-


9 Eventuelt

•Næste mødedato: torsdag, den 2. februar.


Referent: Kathy


Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast