Januar

Referat, januar 2024

 1. Aktivitetshuset referat. 

  Multisalen, mandag d. 8. januar 2024, kl. 14.00 

  Sendt til: Martin, Eddie, Helle, Ellen, Jens Erik B. Birgit, Kjeld, Carsten, Jeanette, Helle, Lis og Jens Erik L. 

   

  Fraværende/afbud: Helle 

   

   

  1. Velkomst/Godkendelse af dagsorden.      Martin 

  Godkendt med rettelse af 4/ Raporto skosalg er den 3. april 

   

  1. Nyt fra kommunen.   Jeanette 

   

  Jeanette kunne fortælle at beslutningen omkring flytning af bla. Aktivitetshuset nu er endeligt vedtaget. Kommunens personale bliver samlet på det tidligere vestre skole (hvor vi er nu) Personalet fra Nørre Snede flytter ind, formentlig i 4 kvartal i år. 

  Vi flyttes til rådhuset, hvor også bibliotek, politi, borgerservice skal have til huse. Først overblik over Bibliotekets behov og muligheder, derefter er det aktivitetshuset. 

  Vi anmodede Jeannette om at få en aftale i stand for en ny rundvisning. 

   

  Jeanette flytter privat til Thy og forlader sin stilling pr 1. februar. Det er vi selvfølgelig kede af, da vi har haft et rigtigt godt samarbejde. Men samtidig ønsker vi hende alt muligt held og lykke med hendes nye tilværelse. 

   

  1. Arrangementer/tiltag Afviklede: 

   

  • Julefrokost den 7. december Kl. 12.30                 Alle 

  Vi var for mange deltagere i forhold til lokaliteterne. Det musikalske indslag viste sig, som frygtet, ikke at blive så godt. Motorvejen egner sig ganske enkelt ikke til musik i den ene ende af den lange gang. Hvis vi løber ind i lignede udfordringer med plads, overvejes helt andre lokaler “ude i byen” 

  Pauserne imellem retterne var alt for lange og det rettes til næste år. 

  Maden fra Føtex var superfin og der var rigeligt. 

  • Nytårskur den 5. januar kl. 13.00   Alle 

  Fin dag med ca. 50 deltagere. Her spillede vejret en stor rolle i forhold til, at der ikke var flere. Stor ros til Keld for alt hans bagværk. Det var virkeligt lækkert og han har dermed selv sørget for genvalg til næste år. 

   

  1. Arrangementer kommende: 

   

  • Frivilligtur forår. Status.                  Eddie/Kjeld/Jens Erik L. 

  Jens Erik L. laver invitationer og vi hjælpes ad med at få dem fordelt.  

  Alle tovholdere inviteres. Ægtefælle/sambo kan deltage mod betaling af 200 kr. 

   

  • Generalforsamling 25 januar kl. 13.30 2024 forberedelse: 

                 Martin, Eddie, Jens Erik L 

  Martin og Jens Erik L. mødes med René (forslag til dirigent) for gennemgang af diverse.   

  Jens Erik L. laver dagsorden, forslag til vedtægtsændringer. Sørger for udsendelse af dagsorden, beretning og vedtægtsændringer + opslagstavle. 

  Vi har tidligere besluttet, at medlemskort skal forevises for adgang til generalforsamlingen. Keld tjekker i døren. Hvis man kommer lidt i god tid, er kontoret åben (Carsten) hvis man stadig mangler at få fornyet medlemskortet. 

   

  • Raporto skosalg den 3. april 2024 

   

  • Loppemarked 2. søndag i juni (9. juni 2024)          Carsten. Eddie, Jens Erik L 

  Hvis der er andre der vil med i dette fantastiske udvalg, er man velkommen. 

   

  • Medlemstur efterår                   Eddie/Kjeld/Jens Erik L. 

  Intet nyt. 

   

  1. Hvordan får vi flere med, synliggjort husets aktiviteter?                   Martin, Jens Erik B. Carsten. 

  Carsten fortalte, at han har lavet opslag på “vores Ikast” og agter at gentage dette. 

  Udvalget går i tænkeboks mht. Hvor vi kan anbringe foldere. Eks. Bibliotek, apotek osv. 

   

  1. Hvornår er det gratis at deltage i vores arrangementer og for hvem? Og hvad er gratis? 

  Carsten laver et oplæg og sender til Jens Erik L. ping-pong og herefter med som punkt på dagsorden 

   

  1. Mødekalender 2024 

   

  Mødedatoer 2024: 5/2-4/3-8/4-6/5-3/6 sommerferie 5/8-2/9-7/10-4/11-2/12 

  Der er afbud fra Keld til den 5/2 og 4/3 

   

  1. Regnskab. Herunder status på salg af medlemskort.       Eddie/Carsten 

   

  Regnskab ser fornuftigt ud og salget af medlemskort går strygende. Vi har fået over 40 nye medlemmer. Vi håber at mange vil benytte sig af kontorets åbningstider 

  Mandage og onsdage kl. 12.00 -13.00 og ellers kig ind i køkkenet. 

  Debat omkring brug af skemaer i forhold til salg. Carsten overvejer. 

      

   

  1. Eventuelt/Bordet rundt           Alle 

   

  Næste bestyrelsesmøde: mandag den 5. februar kl. 14.00 

   

  Referent:  Jens Erik L. 

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast