August

Referat, August 2021

Referat:

Til stede: Eddie Sørensen, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Ellen Svarre, Lis Siggaard, Per Enggaard, Martin Lauridsen. Suppleant Lis Hansen og frivilligkoordinator, Elisabeth Nedergaard.


 1. Godkendelse af referat fra 14.06.21
  • Godkendt

 2. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 3. Arrangementer:
  • 01/09 Seniorshoppen
  • 02/09 Banko
  • 06/09 Generalforsamling
  • 20/09 Suppeaften

 4. Opfølgning
  • Der er monteret en dørfjeder på døren ind til Træningsrummet.
  • Vi har fået en ny vaskemaskine og den fungerer fint.
  • Klaveret er leveret og taget i brug.


 5. Bordet rundt
  • Kathy
   Huset har været åbent hele sommerferien. Det har været en sand fornøjelse at se så mange benytte sig af tilbuddet.
   Træningslokalet har været i brug hver dag og det har billard også. Glaskunst holdet har også været i gang i løbet af sommeren.
   Vores pedel, Jens, har travlt med nybyggeriet og der kommer ændrede arbejdsgange med nøglebestilling og den slags. Det er lidt bøvlet lige nu og der er en del nøglebrikker, der ”driller”.
   Der var Banko den 5. august. Det var første gang siden nedlukningen og fremmødet var stort. Der var 35 deltagere og Aase har lagt billeder op på fb.
   Ældre Sagen vil gerne samarbejde omkring suppeaftener igen. Per, Birgit og Martin repræsenterer Huset.
   Netværksmøde for aktører der henvender sig til seniorer. Bording den 17. august kl. 10.00 - 12.00. Lis og Kathy deltager.

  • Elisabeth
   Fællesskabsuge i uge 40. Fokus på ensomhed. Åbent hus arrangement evt. Banko? Vi kan søge §18 midler.

  • Lis Hansen
   Skal hobbyholdet skrive sig på igen til generalforsamlingen, nu hvor datoen er flyttet?
   Vi kender ikke folks private kalendere.

 6. Lempelser omkring corona restriktioner
  • Fra 1. august skal vi ikke længere have en coronatest, når vi er i træningslokalet eller dyrker andre idrætsaktiviteter som f.eks. bob, billard, bordtennis og kortspil.
  • Fra 1. september ophæves alle arealkrav. Det vil sige, hvor mange vi må være i de forskellige lokaler. Som det er nu, har det ingen betydning for grupperne.
  • Fra 1. september ophæves krav om skiltning og special indretning af lokaler. Den eneste forskel for os er, at skiltene på dørene kan tages ned.

 7. Generalforsamling
  • Vi har flyttet generalforsamlingen til den 6. september.
   Dels fordi der er mange grupper, der først starter op midt i august og dels fordi vi efter den 1. september forhåbentligt er fri for alle corona restriktionerne.
  • Der er hængt en tilmeldingsliste op på opslagstavlen i forhallen og indkaldelsen ligger på bordene rundt omkring.

 8. Fælles arrangementer når der er sportsbegivenheder / Koda Gramex
  • Må vi arrangere fælles aftener og bruge Multisalen til at se f.eks. sportsbegivenheder sammen?
   Vi er med i kommunens Koda Gramex aftale. Betyder det, at vi f.eks. må optage musik og lægge ud på hjemmesiden?
   Elisabeth kigger på det.

 9. Regnskab
  • Indestående i banken: 43.462, -


Eventuelt

Næste rådsmøde er mandag den 13. september 2021 kl. 13.30. 
 

Referent:

Kathy


   Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast