Oktober

Referat, oktober 2020


Til stede: Per Enggaard, Eddie Sørensen, Martin Lauridsen, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Ellen Svarre, Lis Siggaard. Suppleanter Lis Hansen og Jens Rønnow. Frivilligkoordinator, Pernille Dernburg.

 

 1. Godkendelse af referat fra 14.09.20
  • Godkendt

 2. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 3. Arrangementer:
  • 19/10 Reporto Skosalg (Motorvejen)
  • 19/10 Seniorshoppen (Multisalen) 20 Tøjklemmer
  • 19/10 Suppeaften med Ældre Sagen
  • 02/11 Jysk Tøjsalg (Motorvejen)
  • 05/11 Banko

 4. Opfølgning
  • Årsmødet i oktober er aflyst pga. Corona regler for antallet af forsamlede.
   Erik vil fortsat arbejde på en vejledning omkring ansvarsforsikringen.
  • Mandagsmad går over al forventning og der er nu 11 medlemmer på holdet.
  • Keramikholdet starter tirsdag den 20. oktober. Der er allerede en del tilmeldte og det kan måske blive nødvendigt at dele i 2 hold.

 5. Bordet rundt
  • Kathy
   Har været til møde i Frivillig Centret, som vil hjælpe os med at finde de fonde, der måske vil hjælpe med de næste store anskaffelser. Vi har et stort behov for en rigtig glas-ovn og vores klaver er slidt op.
   Vi fik Frisenborgs restlager af service. Det stod i høje stabler i Caféen. Heldigvis kørte Lena og Jonna det hele gennem opvaskeren. Tusind tak for det 😊
   Caféen er en del af Kommunens udlejningslokaler og det går fint. Dog er der nogle skabe, vi gerne vil reservere til vores egne ting. Bent har tilbudt at montere låsene.
   Vi har fået et nyt billardhold torsdag eftermiddag.

  • Per
   Nye medlemmer til billard er velkomne.

  • Eddie
   IT Café er i gang igen. Skriv en mail eller ring til Kirsten.
   Der er stadig tallerkener der ikke er rengjorte, når de stilles til opvask.

  • Jens
   Der er fastsat nye banko datoer for 2021.

  • Martin
   Det er godt, at Lis er ved at være rask nok til at være i Huset igen.

  • Lis
   Søger en hjælper.

  • Pernille
   Vi behøver ikke kemikalieblade.

 6. Indsatsgruppe
  • Det er simpelthen pragtfuldt, når vi alle hjælpes ad med at få Huset til at fungere. Det skal vi også. Det er kun gulvvask og egentlige håndværkeropgaver, vi ifølge samarbejdsaftalen kan få hjælp til.
   Der er rimeligt styr på rengøringen i grupperne og vi har et rengøringshold af frivillige. Det gælder også for opvasken. Men vi mangler et ”mande-hold”.

 7. Vært / Værtinde
  • Det drejer sig kun om at byde velkommen til dem, der lige kigger ind og måske har spørgsmål. Give folderen, hvor Rådets telefonnumre er og måske en rundvisning.
   Er der en person eller en gruppe, der vil tage vagten, når de alligevel er i Huset?
   Velkommen opslag, fast tidspunkt, telefonnr.

 8. Frivilligturen
  • Skal vi afholde frivilligturen?
   Vi aflyser. Det er for usikkert.

 9. Corona - hvordan forholder vi os, hvis et medlem bliver smittet?
  • Vi er nødt til at tage Corona reglerne alvorligt. Vi har haft et medlem, der følte, det var nødvendigt med en Corona-test og alligevel mødte op til sin gruppe før testen var taget og resultatet forelå. De fleste af os deltager i flere grupper i løbet af en uge og smittespredningen kan let løbe løbsk.
   Er du i tvivl, så bliv hjemme. Er du testet positiv, så kontakt Kathy på 23987902.

 10. Regnskab
  • Indestående i banken: 67.644, -


 11. Eventuelt
  • Næste rådsmøde er mandag den 2. november kl. 12.00.
  • Vi aflyser også julefrokosten på Motorvejen.
  • Skal vi tage imod bestillinger?
  • Depotet afvikles. Materialerne sælges til halv pris. Bemærk: Kun materialer - ikke værktøj.

   

   

   

  Referent:

  Kathy

  Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast