Juni

Referat, juni 2021

Referat:

Til stede: Eddie Sørensen, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Ellen Svarre, Lis Siggaard, Per Enggaard. Suppleant Lis Hansen.
Afbud: frivilligkoordinator, Elisabeth Nedergaard og Martin Lauridsen.


 

  1. Godkendelse af referat fra 10.05.21
   • Godkendt

  2. Godkendelse af dagsorden
   • Godkendt

  3. Arrangementer:
   • 16/06 Reporto Sko

  4. Opfølgning
   • De fraflyttede lokaler fra Frivilligcentret er allerede øremærkede.
    Og istandsættelsen er påbegyndt.
   • Vil Per fortsætte i Rådet? Ja.
   • Operation fællesrengøring gik godt og der var rigtig mange til at hjælpe til. Det er måske noget, vi skal overveje at gøre oftere? Vi orienterer på generalforsamlingen.
   • Der har været en del bemærkninger omkring delvis refusion af medlemsbetalingen. Vi behandler det under punkt 7.

  5. Bordet rundt
   • Kathy
    Tak til Elisabeth. Det er en stor aflastning, at jeg ikke længere behøver at bruge oceaner af tid på diverse skrivelser omkring corona-tiltagene.
    Husorkestret fandt et klaver, der både lyder godt og er et ualmindeligt godt tilbud. Rådet tog lynhurtigt stilling og det blev enstemmigt vedtaget at slå til med det samme.
    Vaskemaskinen er brudt sammen og det kan ikke betale sig at reparere den. Vaskemaskinen er en del af vores aftale med kommunen og der er bestilt en ny, som allerede er installeret. Vaskemaskinen er en del af vores aftale med kommunen.

   • Lis Hansen foreslår, at vi oplyser nye medlemmer om behovet for hjælp. Det er mest opvaskehjælp, der mangles.

  6. Lempelser omkring corona restriktioner
   • Fra d.d skal vi ikke længere bære mundbind.
   • Fra d.d. behøver vi ikke coronapas til vores gruppeaktiviteter. Men stadigvæk til træning og der skal foretages en stikprøvekontrol dagligt.
   • Fra 1. juli gælder en PCR-test som coronapas 96 timer i stedet for 72 timer som i dag.
   • Fra 1. august skal vi ikke længere have en coronatest, når vi er i træningslokalet eller dyrker andre idrætsaktiviteter som f.eks. bob, billard, bordtennis og kortspil. (det er ikke mig, der har fundet på de klassificeringer)
   • Fra 1. september ophæves alle arealkrav. Det vil sige, hvor mange vi må være i de forskellige lokaler. Som det er nu, har det ingen betydning for grupperne.
   • Fra 1. september ophæves krav om skiltning og special indretning af lokaler. Den eneste forskel for os er, at skiltene på dørene kan tages ned.

  7. Medlemsbetaling
   • Vi må gerne refundere en del af beløbet - dog ikke som kontanter - men som noget alle medlemmer vil have gavn af. Og det er det, vi skal diskutere på generalforsamlingen.
   • Det kunne f.eks. være som tilskud til et arrangement. Eller måske gratis kaffe resten af året? eller noget helt tredje.
   • Indtil nu, er den generelle stemning at vi ikke behøver særlige tiltag.

  8. Sommerferie
   • Huset er åbent i juli. Men vi skal selv medbringe service.

  9. Døren til træningslokalet skal lukkes
   • Det er vigtigt, at døren til træningslokalet lukkes efter endt brug. Hver gang!
   • På trods af massiv opfølgning står døren alligevel alt for tit åben og det betyder selvfølgelig, at den elektroniske dørlås ikke fungerer når Huset lukker ned.
   • Det er nødvendigt med en dørfjeder. Den bliver monteret snarest. Dørlåsen låses op af første bruger om morgenen og låser kl. 15.00 på hverdage og kl. 12.00 fredag. Alle med træningskort får tilbudt en nøglebrik.

  10. Regnskab
   • Indestående i banken: 46.986, -
    Regnskabet er revideret, godkendt og fremvises for Rådet d.d.

  11. Eventuelt
   • Næste rådsmøde er mandag den 2. august 2021 kl. 14.00. Hvor hovedpunktet er planlægning omkring generalforsamlingen den 9. august.

   

  Referent:

  Kathy


  Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast