August

Referat, August 2023

 1. Aktivitetshusets bestyrelsesmøde

  Multisalen, mandag, d.  14. august 2023, kl. 14.00

  Referat

   

  Til stede: Martin, Eddie, Helle, Ellen, Jens Erik B. Birgit og Jens Erik L.

  Afbud: Kjeld, Lis, Carsten og Jeanette.

   

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

  Godkendt

  1. Godkendelse af dagsorden.

  Godkendt.

  1. Nyt fra kommunen.
   Hvilke ting skal vi have med i overvejelserne vedr. en kommende flytning af Aktivitetshuset til rådhuset?

  Jens Erik L. har lavet et skriv, som vi tager med til høringsmødet på rådhuset torsdag den 17 august kl. 19.00. (Martin og Jens Erik L. deltager)

  Bemærkninger: mindst 4 stationer i køkkenet. Venylgulv i køkkenet.

  Efterfølgende danner mødet og vores skriv baggrund for høringssvaret som skal være indsendt senest onsdag den 23 august kl. 12.00.

  VIGTIGT!!

  Er der spørgsmål eller gode råd fra medlemmerne, vil vi meget gerne om I vil kontakte en´ fra bestyrelsen.

  1. Arrangementer inden næste bestyrelsesmøde.
   23/8 Hjertestarter kursus. (Der er fuld hold)

         6/9      Danseaften

         7/9      Bankoaften

         7/9      Hjertestarter kursus. (Der er fuld hold) se under evt.


  1. Opfølgning.
   Status på loppemarked:

  Har givet et spinkelt overskud på små 3300,00kr. det besluttes, at vi ikke laver et igen til efteråret, men satser på foråret. Foreløbig den 2. søndag i juni. Evt. som en tilbagevendende aktivitet.

   


  Kan §18 evt. dække vores udgifter til veterinærkurset?

  Vi har haft 6 bestyrelsesmedlemmer på ”pølsekursus”

  Eddie sender ansøgning til Jeanette om dækning af kursusgebyr.

   Brandslukningsudstyr. Hvad og hvor er det anbragt?

  Brandslukningsudstyr er lige blevet godkendt.

  Meget af det er anbragt bag låste døre. Vi tænker, om ikke det burde være tilgængelig på gangene. Martin retter henvendelse til Poul (pedel)

  1. Rengøring i træningslokalet.

  Vores nuværende rengøringshjælp er stoppet. Tak for et flot stykke arbejde.

  Martin kontakter Margit (Ikast-Brande kommune) for at høre omfanget af rengøring. Resten påhviler brugerne. Plan for rengøring laves, så det skal udføres på skift imellem brugerne af motionsrummet.

  Efter corona, er det ikke et krav, at der skal sprittes af. Den enkelte bruger kan spritte af i det omfang man føler for det. Remedier står i reolen.

  1. Penge til Glaskunst-holdet?

  Forbrugsvarer i småtingsafdeling, salt, pepper sandpapir osv. Betaler aktivitetshuset.  Indkøb af blivende maskiner, kødhakker, ovne og drejebænke betaler aktivitetshuset. Forbrug udover dette betales af den enkelte bruger. Eks. Træmaterialer, glas og madvarer betales af holdet/den enkelte. Ansøgning afslået.

  Eddie har lavet et skriv, som skal indføres i forretningsorden.

   

   

  1. Rokering i bestyrelsen.
   Jens Erik L. beretter.

  Helle har bedt om at blive fritaget for det overordnede ansvar, men vil gerne hjælpe med udvalgte opgaver. Enighed om, at det var en stor mundfuld. Jens Erik indtræder på hendes plads i bestyrelsen og Helle bliver 1. suppl.

  Opgaverne blev gennemgået. Helle og Eddie giver besked på, hvilke opgaver de evt. kan være backup på.

  Helle og Jens Erik L. mødes førstkommende fredag og kigger på opgaverne. Mere herom senere.

   

   

  1. Bordet rundt.

  Danseaftner efterår 2023 6/9 – 4/10 – 1/11 – 6/12

  Husmøde (aktivitetshuset, ældresagen og Margit/Jeanette) 4/9 kl.?

  Tupperware Demo d. 13/9 kl. 19.00 i multisal

  Suppeaften 21/9 kl. 17.00 Menuen er carrysuppe.

  Udstilling/salg af dametøj 24/10 kl. 10.00-15.00

  Skosalg 25/10 kl.?

  Julemarked 25/11

  Julefrokost den 7/12 kl. 13.00 til ?

  Hjertestarter kurser:            23/8 (fuld hold)          

                                                       07/9 (fuld hold)

                                                       19/9 ledige pladser

                                                       4/10 ledige pladser

  Jens Erik L. fremlagde forslag til et årshjul. Der arbejdes videre med dette.

   

   

   

  1. Regnskab V/Eddie.

  Viste en kassebeholdning på godt 111.000. Vi har brugt vores rådighedsbeløb for i år (ca. 30.000)

   

   

   

  1. Eventuelt.

  Bestyrelsesmøder ligger fast den 2. mandag i hver måned. Dog undtaget ferien.

  Referatet udsendes senest to dage efter hvert møde.

   Bestyrelsen har to dage til rettelser/kommentarer, hvorefter referatet er godkendt og offentliggøres.

  Fast ”vejedag” bliver ikke brugt og falder derfor væk.
                       

  Næste rådsmøde: Mandag den 11 september kl. 14.00
  Referent:  Jens Erik L.

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast