Marts

Referat, marts 2018

Deltagere: Birthe, Hans, Inger, Vagn, Keld, Lis, Kathy, Vibeke, Eddie (referent)

Afbud: Vera


Referat:


1.Godkendelse af referat fra 01.02.18

Referatet blev godkendt.

Referatet skal udskrives og lægges i dueslag på kontoret, sendes som PDF.

2.Godkendelse af dagsorden

Blev godkendt.

3.Arrangementer:

01.03 Banko

05.03 Skosalg

06.03 Infomøde for seniorer ang. forebyggende hjemmebesøg

15.03 Tysklandstur

22.03 Påskefrokost

26.03 Jysk tøjsalg kommer på besøg

03.04 Banko

4.  Meddelelser fra rødderne

Billeder fra Frisenborg, kommer med her til. De står nu I    “spillebulen”, så der kan man studere dem nærmere.

Indsamling til løbebånd, + de sidste midler vedr. Velux fonden, gør at vi nu har investeret i et nyt løbebånd. 17.999,- fra 14000, og op er indsamlet.

Ønske om stumtjener I hvert rum, Vi afsøger markedet (genbrug m.m.) alternativt Ikea.

Forslag om at have biksen mere åben.

To blomstervandere har meldt sig.

Opvasker -teams, Vi har bemanding Mandag, tirsdag. Der søges flere til de andre dage.

Opfordring til at efterlade lokaler, som man ønsker at modtage dem.

Der afsøges en nøgle til skabet i mødelokalet. Det arbejdes der på.

De skabe hvor der er “frisenborgnøgler” skal skiftes, Niels kontaktes. ( 2 låse )

Vibeke: 29 maj det årlige dialogmøde. Foregår i sognegården i  Brande.

  12 juni. Afholdes på harrild hede det årlige samarbejdsmøde.

25/9 Frivilligbørs, bliver afholdt I Hjertet

22/10 Årsmødet, for alle aktivitetsråd. Vi er værter.

Handicapparkering. Der bliver to handicappladser ved Brandvejen.

Lejere i huset: hvad gør vi med service og opvask? Som udgangspunkt skal man selv vaske op.

Den nye kopimaskine er kommet. Afregning aftales på husmødet.

Keld: 11mand til at dreje i værkstedet. Man har lavet  to hold. Vi køber en drejebænk. Keld bestiller.


5.  Opsamling fra medlemsmødet, herunder

•Inspirationsture, Vi giver 100,- kr. Pr person, men kilometer- afregning bortfalder og vi laver  en fest.

•Skiltning, Vibeke har I samarbejde med Solvej, kigget på de ønsker der er fremkommet. Der bliver tre standere (som vi kender dem fra andre kommunale bygninger). Hver bruger af Kongefløjen har mulighed for at komme på. To store skilte på gavlene “Kongefløjen”, skilte på dørene. Solvej undersøger hvad rammerne er for at lave udsmykning på gavlene

Hver gruppe skal tage stilling til der stribe på standerne.

Vores stribe kan blive: Aktivitetshuset Ikast plus vore logo


6.  Infomøde for seniorer

Vi er værter, der er 89 tilmeldte

Der skal laves plads op af motorvejen. Der skal være plads til 10 boder. Vi skal mødes kl. 12:00 til borddækning m.v.

Inger bestiller kage.

Inger fortæller om huset generelt og overordnet.


7. Gennemgang og tilpasning af vores retningslinjer for Aktivitetshuset

Betaling: Vi har besluttet, at der hvor rådsmedlemmer er forpligtiget til at deltage er det vederlagsfrit for disse at deltage.

Der er nogle sproglige rettelser som skal justeres i teksterne. Inger og Kathy retter til og kopierer.

Retningslinjer for kontaktpersoner og tovholdere venter vi med at revidere til oktober, når kontaktpersoner og tovholdere bliver inviteret til møde.


8. Regnskab

147994, på driftskontoen. Medlemskontoen er udgået. Bixen har solgt for 1371,- kr. Det er kun 85 kr mindre end sidste år. Vi skal overveje at holde åbent i BIXEN, når der er store arrangementer i Huset.


9.  Evt. herunder næste møde 05 april

 


Referent Eddie

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast