Generalforsamling

Referat, Generalforsamling 2024

 1. Referat af Aktivitetshusets generalforsamling

  torsdag den 25. januar kl. 13.30


  1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår René Zingenberg.

  René blev valgt.

  2. Valg af 3 stemmetællere.

  Under pkt. 6. blev det nødvendigt, at vælge 3 stemmetællere.

  3. Formandens beretning.

  Formandens beretning var tidligere udsendt og hængt på opslagstavlen. Martin fremhævede nogle enkelte punkter fra hans beretning.

  Beretningen blev godkendt


  4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskabet.

  Eddie gennemgik hele budgettet med kommentarer til de enkelte posteringer. Fremhævede at betalinger med mobilpay gjorde det betydeligt nemmere at føre regnskab. Det er vigtigt, at vi husker at skrive i bemærkninger, hvad betalingen gælder for. Der er et stort regnskab som kræver mange timer.

  En stor tak til revisoren for hans arbejde. På et spørgsmål omkring kopiering, er reglerne således at kopiering i husets ærinde er uden beregning.

  Alle andre private kopier skal der selvfølgelig stadig betales for. Vores priser på private kopier, er ikke steget siden 2017.

  Det er 25 øre billigere på biblioteket og det må man selvfølgelig gerne benytte sig af.

  Regnskabet blev godkendt.

  5. Forslag til vedtægtsændringer.

  Bestyrelsen fremlægger forslag.

  Uddrag af nogle af forslagene:

  Vi fået ny adresse. Fremover hedder det bestyrelse i stedet for råd.

  Man kan kun være valgbar til bestyrelsen, hvis man er medlem.

  Der skal kun være skriftlig afstemning til valgene, hvis der er flere kandidater, end der skal bruges.

  Ændringerne blev vedtaget og er herefter gældende.


  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er:

  Lis Siggaard.

  Kjeld Nørager.

  Jens Erik Lorentsen (indtrådt i bestyrelsen)

  Følgende blev valgt:

  Kjeld Nørager, Ellen Svarre og Jens Erik Lorentsen


  7. Valg af 1 – 3 suppleanter.
  Helle Storgaard (1. suppleant)
  Ellen Svarre (2. suppleant)
  Jens Erik Buur (3. suppleant)


  Følgende blev valgt:

  Helle Storgaard (1. Suppleant)

  Jens Erik Buur (2. Suppleant)

  Karin Vecht. (3. Suppleant)


  8. Valg af revisor.
  Poul Jensen. Bestyrelsen foreslår genvalg.

  Genvalgt


  9. Valg af revisorsuppleant.

  Claus Carstensen. Bestyrelsen foreslår genvalg.

  Genvalgt


  10. Indkomne forslag.

  Ingen indkomne forslag.


  11. Eventuelt.

  Martin overrakte en lille erkendtlighed til dirigenten, med tak for hjælpen.

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast