Juni

Referat, juni 2019

Til stede: 

Per Enggaard, Eddie Sørensen, Martin Lauridsen, Birgit Jelle, Lis Siggaard, Kathy Yeoman og Frivilligkoordinator Pernille Dernburg.
Afbud: Helene Hansen


01. Godkendelse af referat fra 09.05.19
Godkendt.

02. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

03. Arrangementer:
• Sommerferie fra den 15/06 – 04/08
• 08/08 Banko
• 08/08 Rådsmøde

04. Opfølgning
• Vi mangler stadig nye rør i porcelæns- og glaskunstlokalet. Eddie fik 3 af de gamle amarturer fra hobbylokalet, da de blev udskiftet. De skal sættes op i porcelæns- og glaskunstlokalet? Det blev aftalt på husrådsmødet den 6. maj, at Poul vil se på det. Det er ikke sket endnu.
• Martin har skaffet en flot postkasse til ris-og-ros-forslag. Eddie har hængt den op på Motorvejen ved siden af kaffeautomaten. Eneste betingelse for brugen er, at anonyme henvendelser ikke behandles. Der var ingen henvendelser denne måned, men der lå 10 kr.
• Det er nødvendigt, at dørlåsen til Caéen er låst, når Huset er lukket. Hele låsesystemet skulle lavest om op til sommerferien – det er ikke sket.
• Nu er ventilationen i orden.
• Bob spillerne blev enige om at få 2 nye borde og de er ankommet.
• Per er kun delvist til stede til mødet i dag. Han står for udskiftningen af billardbordet, som ankom d.d. Martin er også en del af arbejdsholdet.


05. Bordet rundt
• Kathy:
Vi har haft mødet med Pernille om hygiejnekurset og registreringen af Caféen. Vi følger reglerne for hygiejne, rengøring og egenkontrol.
Vi skal selv købe spritdispensere og andre nødvendige ting.
• Frivilligturen gik godt.
• Porcelænsholdet, mandag, havde valgt at male og sætte en gipsfigur til brænding. Den voldsomme røgudvikling satte brandalarmen i gang og brandfolkene rykkede ud. Tingene i ovnen tog skade og selve ovnen blev også ødelagt af sod. I stedet for at tilkalde Scandiovn, som er meget dyre (det kostede 2.700 kr. da den ødelagte programmering skulle repareres) fik vi instrukser fra AnlaGlas. Åse og Kathy fik renset og udbrændt ovnen.
For at undgå lignende situationer fremover, må ovnen kun startes om morgenen på hverdage, så brændingen kan overvåges. Det betyder desværre, at glas og porcelænsholdet nu kun kan bruge ovnen skiftevis hver 2. uge og ikke som nu, hvor alle hold kunne samarbejde om at brænde hver uge.

• Pernille:
Vedrørende brand i kombiovnen: Heldigvis skete der ikke skade på bygningen. Der har været en del røre omkring hændelsen, fordi der af forsikringshensyn skal placeres et ansvar. I dette tilfælde den person, der forvoldte ulykken.
Der skal laves et opslag, som tydeligt forklarer retningslinjerne for brug af kombiovnen.

• Lis:
Vi har brug for bedre spilbakker til opvaskeren.

06. Parkering
Handicappladsen foran kommunens indgang er blevet sløjfet. Vi har i forvejen for få pladser i forhold til Aktivitetshusets medlemmer.
Vi foreslår, at det store område, der er afsat til elkøretøjer opdeles, så der også bliver plads til handicapparkering.
Pernille vil se på det.


07. Regnskab
• Indestående i banken: 66.568,-
• Bixen har sommerferie.


08. Eventuelt
• Næste rådsmøde er den 8. august.

• Følgende holds inspirationsture er godkendt:
Optimisterne
Bjørnebanden
Træningsholdet fredag

• Trods meget tydelige opslag om, at opvaskerne også holder ferie og der er stillet éngangsservice frem, er der onsdag nogen, der alligevel har valgt at bruge porcelæn og bare efterladt det i køkkenet bagefter. Det er ikke i orden.

• Aktivitetshuset er ferielukket frem til den 5. august. Det er stadigt muligt at benytte lokalerne, men hvis der ikke slukkes lys, lukkes vinduer og så videre betyder det, at der fremover bliver låst totalt af.


Referent Kathy

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast