April

Referat, april 2017

Til stede:

Inger Krogh, Hans Peters, Kathy Yeoman, Vagn Lauritsen, Lis Siggaard, suppleanter Vera Johannessen og Keld Westphal samt frivillighedskoordinator Vibeke Grønskov.


1 Godkendelse af referat fra 02.03.17

•Godkendt.


2 Godkendelse af dagsorden

•Godkendt.


3 Arrangementer

•06.04 Banko

•18.04 Foredrag med Martha Gadeberg: Det taler vi ikke om

•02.05 Banko


4 Meddelelser fra Rødderne

•Der er 5 fra rådet, der deltager i årsmødet den 20. april.

•Inger og Kathy har sendt ansøgningen til Velux fonden, så nu kan vi kun krydse fingre for, at de vil hjælpe os. Alene træningsmaskinerne fra Proterapi kommer til at koste 252.000,-. Det er for det mest nødvendige. De kommer også og sætter maskinerne op. Derudover har vi søgt til ovne og et klaver.

•Påskefesten gik godt, men vi skal overveje, at stoppe 1 time tidligere.

•Der var nogle, der syntes at bussen til Tyskland ikke var god nok. Kathy lover at sige det til busselskabet, men vi bestilte en større bus i sidste øjeblik, og derfor fik vi den bus, der var til rådighed.

•Træværkstedet er glad for den nye drejebænk og den bliver flittigt brugt.

Der er kommet nye folk på holdet, men de er ikke, som aftalt, kommet på et nyt hold. Keld vil prøve at etablere et nyt hold, så alle kan komme til maskinerne.

Bixen har fået 2 stk. træ-paddehatte.

•Norgesgade var vært for dette års +75 arrangement (Informationsmødet om Forebyggende Hjemmebesøg) den 2. marts kl. 13.30. Næste år er det vores tur igen. Vi inviterer andre aktører til at deltage med deres aktivitetstilbud.

•Frivilligbørsen 2017 i Brande er aflyst. Den skal fusioneres med et andet arrangement i 2018. Flere detaljer følger.


5 Omrokering af rådsmedlem og suppleant

•Birthe er pga. svær sygdom i familien, nødt til at træde tilbage.

Vera træder i Birthes plads og Birthe bliver 1. suppleant. Keld fortsætter som 2. suppleant.

Ifølge de almindelige regler for bestyrelsesarbejde, er det fuldt ud lovligt, når alle parter er enige.


6 PR-gruppen og dens arbejdsopgaver

•For at Kathy kan fortsætte som både sekretær og kasserer, skal nogle af de andre opgaver overtages af PR-gruppen.

Fremover består gruppen af Vera, Lena, Vagn og Hans. Der er udleveret skema/huskeliste. De skal varetage PR-opgaverne omkring jul, avisen, generalforsamling, arrangementer og ture, aktivitetsoversigt og aktivitetshæftet. Kathy sørger for den fornødne oplæring.

Aktivitetshæftet er lavet om, så det er nemmere at opdatere.


7 Veste til nye rådsmedlemmer

•Der er bestilt 5 nye veste i størrelser, så vi fremover har til de flestes statur.


8 Rådsmedlemmers deltagelse i udvalgene

•Listen over udvalg 2017 blev gennemgået. Inger opdaterer listen.

Vera og Kathy opdaterer aktivitetshæftet.


9 Frivilligtur i juni:

•Skal vi ansøge om §18 midler? Ja.

•Frivilliglisten skal opdateres til næste møde. Listen blev udleveret og rådsmedlemmerne ser den igennem for ændringer til næste møde.

•Hvem planlægger turen? Lis og Kathy.


10 Ansøgning om tilskud til studie/inspirationstur

•Hobby og orkis grupperne har fået godkendt deres ansøgning.


11 Regnskab

•Medlemskontoen: 111.470,-

•Driftskontoen:  46.617,-

•Bixen har solgt for 2.259,-


12 Næste møde:

11. maj


Referent: Kathy


Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast