November

Referat, November 2021

Til stede: Eddie Sørensen, Ellen Svarre, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Lis Siggaard, Per Enggaard, Martin Lauridsen. Suppleanter, Lis Hansen og John Petersen samt frivilligkoordinator, Elisabeth Nedergaard.
Afbud: Jens Erik Buur Olesen

 1. Godkendelse af referat fra 11.10.21
  • Godkendt

 2. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 3. Arrangementer:
  • 10/11 Medlemsmøde
  • 11/11 Træningsudvalgsmøde
  • 17/11 Suppeaften med Ældre Sagen
  • 18/11 Instruktion i træningslokalet
  • 18/11 Fællessang
  • 09/12 Julefrokost på Motorvejen
  • 10/12 Huset lukker ned og vi holder juleferie

 4. Opfølgning
  • Ældresagen har besluttet at afholde suppeaftenen den 17. november. Huset hjælper med det praktiske omkring opvask etc. Det bliver Birgit og Kathy denne gang.
  • Vi har modtage de nye termokander og de gamle er pakket ned. Vi vil bruge dem til udflugter og udlån for at skåne de nye kander.
  • De fleste af rådsmedlemmerne var med til årsmødet i Bavnehøj Aktivitetscenter. Værterne gjorde det godt, men vi kom hjem med nogle restriktioner omkring kortsalg og modtagelse af nye medlemmer, der ligger meget, meget langt fra vores gæstfrihed og serviceniveau.
   Vi vil gerne have lov til at åbne op for salg af medlemskort allerede i december. Vi er et meget stort aktivitetshus og det tager ca. 40 effektive timer, at få salg af medlemskort og træningskort samt registrering af så mange medlemmer på plads. Da vi skal have ens regler i alle Aktivitetshusene på det område - og der blev stemt nej til vores forslag - er det desværre udelukket.
  • Vi har testet mikrofonsystemet i Multisalen og det fungerer ikke særligt godt.
   Vi vil gerne have en mikrofon til montering på tøjet og mener, at det er en udgift, der skal afholdes af det kommunale bookingsystem (som Multisalen er en del af).

 5. Bordet rundt
  • Kathy
   Vores suppeaften gik over al forventning. Der var 64 tilmeldte og alle var glade - og mætte. Næste suppeaften bliver den 17. februar.
   Der er meget få tilmeldte til medlemsmødet og træningsudvalgsmødet. Det er forhåbentligt, fordi vi gør det godt.

  • Martin
   Kan vi flytte rådsmødet?
   Vi planlægger på næste rådsmøde.
   Erik fra Tulstrup efterlod en masse tørt træ og smukke træfigurer.
   Sanne kontaktede Kathy om vi var interesserede og Martin og Eddie + hjælpere var ude at hente tingene.
   Martin og Aase står for administrationen.

  • Per
   Tilbyder at stå for et arrangement i Arnborg til efteråret. Det bliver nok i uge 31 eller 32.

  • Lis Hansen
   Er det ikke forkert, at vi holder suppeaften, når nu Ældresagen ikke kan få tilmeldinger nok til deres suppeaften?
   Vi er to meget forskellige organisationer. Ældresagen har mange tusinde medlemmer og vi er ca. 400 medlemmer. Vi har underetagen i Kongefløjen og Ældresagen lejer et enkelt rum. Det kan ikke sammenlignes. Hvis Ældresagen havde lejet sig ind et andet sted, havde dette spørgsmål ikke været aktuelt og det bør det heller ikke være nu.

 6. Arrangementer i foråret 2022
  • Nytårskur onsdag den 5. januar kl. 10.00 i Multisalen.
   Bagefter tager vi hul på fællesrengøringen af Huset kl. 12.00 og afslutter med smørrebrød og en lille én til deltagerne. Vi hænger tilmeldingsskema op på opslagstavlen.
  • Frivilligtur for 2021 den 10. januar.
  • Generalforsamling den 20. januar kl. 13.30 i Multisalen.
  • Suppeaften den 17. februar kl. 17.00 i Multisalen.
  • Førstehjælpskursus evt. i samarbejde med Ældre Sagen.
  • Revyens Genklang. Afventer dato.
  • Tøseaften mandag den 7. marts.
  • Lyntur til Tyskland i april (lige før Påske) Kathy undersøger.
  • Shoppingtur i Strøgcentret
  • Suppeaften den 19. maj. Kl. 17.00 i Multisalen.
  • Åbent hus - eventuelt i kombination med ”bagagerumsmarked” Grillpølser osv. Fredag den 10. juni.

 7. Hvem gør hvad?
  • Hvem vil hjælpe med at tage godt imod nye medlemmer?
   Vi har brug for nogle faste vagter, hvor folk kan henvende sig og få svar på stort og småt. Vi skulle tænke over det til dette rådsmøde.
  • Skal vi oprette et ekstraordinært opvaskehold til arrangementer? Det er hårdt arbejde og skal honoreres.

 8. Hver uge er venskabsuge
  • Med jævne mellemrum er der såkaldte venskabsarrangementer og ensomhedsarrangementer osv.
   Her i Huset er der åbent hele året. Kathy vil gerne have et motto for Huset: Fremmede er venner, vi ikke har mødt endnu.
   Når vi afholder arrangementer for Husets medlemmer, hører vi under kategorien, spaghettigudstjeneste. Men der er også et stort ønske om at inviterer venner med og så skal vi også have et hygiejnebevis. Vi får kurset af kommunen.

 9. Større synlighed
  • Når man kommer som tilflytter til kommunen eller pludselig får for meget fritid måske pga. førtidspension eller man bliver folkepensionist, er vi svære at finde.
   Det er alt for tit, vi får at vide, at det er et rent tilfælde, at de hørte om os. Det er synd.
   Kathy har allieret sig med Christina og vi laver en lille folder, som vi håber, vi kan få udbredt i kommunen.
   Vi skal arbejde lidt mere på synlighed på de sociale medier og måske også lidt aktiv annoncering på fb.

 10. Regnskab
  • Indestående i banken: 65.335, -
  • Bixsalg: 270, -

Eventuelt

 

Vi afholder et ekstraordinært rådsmøde den 6/12 kl. 12
Referent: Kathy

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast