August

Referat, august 2017

Til stede:

Inger Krogh, Hans Peters, Kathy Yeoman, Vagn Lauritsen, Lis Siggaard, Lena Mikkelsen samt suppleanter Keld Westphal og Birthe Kyed.


1 Godkendelse af referat fra 01.06.17

•Rettelse: Kun de frivillige, der er aktive på tidspunktet for opdatering af frivilliglisten i april, inviteres med på frivilligturen.

•Rettelse: Frivilligbørsen afholdes ikke i 2017.


2 Godkendelse af dagsorden

•Godkendt.


3 Arrangementer

•08.08 Banko

•16.08 Sommerudflugt til Fur

•24.08 Sommerfest for daghjemmet

•12.09 Kvindeaften

•21.09 Sensommerfest


4 Meddelelser fra Rødderne

•Der er blevet arrangeret et førstehjælpskursus med Bodil Markmøller fra Dansk Folkehjælp den 4. oktober.

•Julehyggen er sat til den 14. december.

•Normalt afholder vi kontaktpersoner- og tovholdermøder i oktober.

Vi udskyder dem til vi ved noget mere konkret omkring flytningen til Vestergade.

•Der er rigtig mange, der er interesserede i at få lokaler på Vestergade eller låne Aktivitetshusets. Det skal der arbejdes mere på.

•I den nærmeste fremtid, begynder møderne om, hvad vi må få med os og hvad vi selv skal anskaffe.

Dog blev vi allerede fra starten lovet, at vil ikke ville blive stillet ringere end de forhold og faciliteter vi har nu.

•Til næste generalforsamling træder Inger af som formand. Hun bliver selvfølgelig perioden ud og hjælper den nye formand godt på vej.

•PR-udvalget har fordelt opgaverne mellem sig. Kathy fortsætter med avisen, hjemmesiden og de andre poster.

•For at PR-udvalget har en ordentlig pc at arbejde på, har Kathy lagt sin private Microsoft pakke ind som en midlertidig løsning. Kathy vil undersøge, hvad pakken vil koste for frivillige organisationer.

•Til næste generalforsamling er Kathy på valg. Hvis hun bliver valgt ind, vil det blive for ét år.

Derfor er det vigtigt, at der findes folk, der vil oplæres i resten af funktionerne Kathy varetager.


5 Sommerfesten for daghjemmet: Rødder, der deltager og aktiviteter om formiddagen

•Festen er den 24. august. Vi mødes 9.30 og rådet skal afsætte hele dagen.

Aktivitetshuset sponsorerer grisen som sædvanligt.

Birthe: Dåsekast.

Inger og Vera: Flødebollekaster.

Lis: Det muntre køkken.

Lena og Kathy: Bowling.

Hans: Ribbegolf.

Vagn: Hjælper til, hvor det er nødvendigt.


6 Arrangører til kvindeaften????

•Lis, Inger og Kathy. Lena og Kathy laver opslag etc.7 Østre Skoles brug af køkken og værksted i dette skoleår??

•Udsættes til næste rådsmøde.

•Skal vi indlede og måske få et ”venskabs” samarbejde med aktivitetshuset i Odder???

•Rådet var på besøg i forbindelse med det årlige møde. De har nogle andre forudsætninger og er utroligt kreative. Inger tage kontakt til dem.

Der er også et meget spændende aktivitetshus i Fredericia. Lena og Hans tager kontakt til dem.


8 Regnskab

•Medlemskontoen: 112.970,-

•Driftskontoen:  12.225,-


9 Eventuelt

Næste møde: torsdag den 7. september.

Bemærkninger til driftskontoen:

Indestående den 1. juni var meget høj, fordi, der på det tidspunkt ikke var opkrævet for Påskefesten, Frivilligturen og andre udgifter. Derudover var §18 midlerne til Sommerfesten endnu ikke videreført og billetpengene til Sommerturen var sat ind og er efterfølgende tilbageført pga. turens afløsning,


Referent: Kathy


Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast