Juni

Referat, Juni 2022

Til stede: Eddie Sørensen, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Lis Siggaard, Per Enggaard, Martin Lauridsen, Ellen Svarre.
Suppleanter: Jens Erik Buur Olesen, Ruth Nielsen, Arne Frederiksen, John Petersen.
Frivilligkoordinator, Jeanette Kramer.
 

 1. Godkendelse af referat fra 02.05.2022
  • Godkendt

 2. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 3. Arrangementer:
  • 14/06 Instruktion i træningslokalet
  • 17/06 Sommerferie begynder
  • 01/08 Sommerferie slut

 4. Opfølgning
  • Jeanette og Kathy har opdateret WINKAS – den kommunale udlejning - så nu stemmer priser og lejeres forpligtelser.
  • Romaskinen er ankommet og alle er glade for den.
  • Der er lavet telefonlister til grupperne og de er fordelt i lokalerne.
  • Der er stadig ikke kommet gelænder på elevatorsiden. Jeanette minder lige Poul om det.
  • Dækker forsikringen på rundsaven? Den er ikke værd at arbejde videre med, men den er også uundværlig. Plan 2: Står der en rundsav et eller andet sted på en skole? Jeanette følger op og Eddie holder øje med brugt save på nettet.
  • Der var ikke tilmeldte nok til vores førstehjælpskursus.
  • Desværre var der ikke nok tilmeldte til vores sommerfest. Næste gang prøver vi med en anden tilgang.
   Alle fik deres indbetaling retur samme dag som aflysningen. Vores MobilePay modul er sat op til at vi kan returnere indbetalinger inden for sidste måned. Desværre er der en lille finte: Tilbagebetalingernes samlede beløb, må ikke overstige dagens omsætning.
   Så Kathy var nødt til først at indbetale det samlede beløb fra sin egen MobilePay.

 5. Bordet rundt
  • Kathy
   Jens Erik og Martin er ved at lave transportbeslag til vores borde og stole.
   Kathy har lavet et nyt bestillingsmodul på hjemmesiden. Det gør det meget nemmere at melde sig til arrangementer, købe billetter og medlemskort.
   Kathy fandt en brugt glasovn til 6.000 kr. Nyprisen er 40.000 kr. Ovnen er beregnet til glas og porcelæn og vil dermed tage presset af kombiovnen, som indtil nu, næsten har kørt i døgndrift. Den er også betydeligt billigere i brug og bedre til glas end kombiovnen.
   Rådet snakkede sammen og godkendte købet, hvorefter Martin, Jens Erik, Lis og Kathy tog ud og hentede den.
   Kommunen har betalt for elektrikeren og nu skal vi bare finde ud af at programmere den.
   Banko har igen sat ny rekord med 41 deltagere. De gør det godt og har nu en velfortjent ferie frem til den første torsdag i september.
   Preben har sagt ja til at være ny opråber. Tak til Arnfred for mange års indsats.
   Efter sommerferien udvider vi instruktionstimerne i træningslokalet med nogle tematimer. Den første bliver om øvelser på bold. Den næste bliver om øvelser på gulvet. Er der andre ønsker, så tag kontakt til Kathy.
   Diabetesholdet fra Frisenborg har fået lov til at holde deres afslutning i køkkenet den 31/10 kl. 8-13. Det er efterhånden blevet en hyggelig tradition, hvor vi får lov til at smage med.
   Torsdag formiddage har 10. klasserne fået lov til at bruge køkkenet. Det er tilvalgsfag, så de har interesse i madlavning og er gode til at rydde op efter sig. De har fået hylde plads i køleskabet og fryseren for at gøre det lidt nemmere.


  • Jeanette
   Informationsmøde Fællesskabsugen 20. juni. Fokus på meningsfulde relationer på tværs af – og sammen med andre foreninger. Afvikles fra den 5. til den 12. oktober.
   Skal vi deltage? Vi tager den op på næste rådsmøde. Eventuelt et åbenthusarrangement med kaffe og brød.

 6. Husrådsmøde med Ældresagen
  • Torsdag har Jeanette og Kathy husrådsmøde med Ældresagen. Emner fra vores Hus bliver Ældresagens seriebookinger af Multisalen og at Ældresagen uden videre har droppet deres forpligtelser omkring fællesopvasken.
   Opvaskefordelingen blev aftalt på det første husrådsmøde, vi afholdt, i forbindelse med at vi flyttede ind i Kongefløjen.
   Ældresagen skulle vaske op 1 dag (onsdag) og Huset resten af ugens hverdage.
   Efter arrangementer vaskes der op af arrangøren.

 7. Mødedage rådet
  • Fungerer dagen og tidspunktet ændres til 14.45?

 8. Kalender efteråret 2022
  • Fastsatte datoer:
   01/09 Banko
   04/10 Førstehjælpskursus
   05/10 Reporto skosalg
   06/10 Banko
   19/09 & 27/10 Hjemmelavet suppe - skal vi have flere suppeaftener?
   03/11 Banko
   06/11 Tysklandstur
   07/11 Jysk Tøjsalg
   24/11 Julebanko
  • Tøseaften 29/10
   Arnborg flyveplads 16/08 eller 23/08 i tilfælde af dårligt vejr
   Frivilligarrangement 2022 14/09
   Julefrokost 01/12
   Åbent hus man. – ons. uge 41.
  • Rådsmøder

 9. Sommerferielukning
  • Der skal vaskes op. Planter flyttes til vogne i køkkenet. Vaske karklude og viskestykker, tømme køleskab etc. Normalt er det Kathy og Lis. Er der andre, der vil hjælpe? Eddie, Per, Arne, Martin, Lis, Birgit, Ellen, Ruth og Kathy. Kl. 12

 10. Regnskab
  • Indestående i banken: 61.751kr.Eventuelt
Næste rådsmøde 1. august kl. 14.45.

Viskestykker og karklude er slidt op. Må vi få sponsoreret nye. Jeanette?

Referent
Kathy

 

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast