Marts

Referat, marts 2017

Til stede:

Inger Krogh, Birthe Kyed, Kathy Yeoman, Lena Mikkelsen, Vagn Lauritsen, suppleanter Vera Johannessen og Keld Westphal samt frivillighedskoordinator Vibeke Grønskov.


1 Godkendelse af referat fra 02.02.17

•Godkendt.


2 Godkendelse af dagsorden

•Godkendt.


3 Arrangementer

•07.03 Banko

•27.03 Jysk Tøjsalg

•28.03 Tysklandstur

•04.04 Påskefest


4 Meddelelser fra Rødderne

•Vi har nu skiftet til Den Jyske Sparekasse. De er utroligt imødekommende og det virker som et godt valg.

•Arrangementsudvalget har fået det sidste på plads omkring Påskefesten og PR-udvalget sørger for opslag.

•Der er blevet foreslået et foredrag af vores lokale bedemand. Inger har kontakten og afventer svar.

•Den 20. april er der årsmøde for aktivitetshusenes aktivitetsråd i IBK. Der er stor tilslutning.

•Inger holder ferie i slutningen af april. Hans og Kathy tager over.

Rådsmødet i maj bliver flyttet til den 11. maj.

•Vi har haft et møde med Proterapi, som vil udarbejde et tilbud vedrørende træningsmaskiner til vores nye adresse.

Det bliver de nødvendige maskiner og tilbehør og vi sender en ansøgning til Velux Fonden om midler.

•Frikadeller i overskud fra julesalget. 

PR laver et opslag om lune deller den 22. marts.

•Den 9. maj er der det årlige dialogmøde i Brande med Sundheds-og omsorgsudvalget.

Inger deltager.

•På kommunens hjemmeside vil der komme en kollektiv omtale af aktivitetscentrene og et link til de centre, der har en hjemmeside.

•Ældresagen har etableret en telefonstjerne og søger frivillige. Der er lagt en folder om det i opslagsholderen ved hovedindgangen.

•Vibeke vil følge op på falckkassen.

•Kathy har lavet et nyt aktivitetshæfte. Det er lavet i Word, så det bliver nemmere, for andre, at redigere det.

Hæftet har de nødvendige sider og er gratis.



5 Rådets sammensætning og kontaktoplysninger 2017

•Vi venter med punktet til næste møde, hvor rådet forhåbentligt er fuldtalligt.


6 Liste over udvalgsmedlemmer evt. rettelser

•Vi venter med punktet til næste møde, hvor rådet forhåbentligt er fuldtalligt.


7 Værkstedet: Referat fra mødet mellem værkstedet og rådet den 19.02. Ønske om en drejebænk

•Værkstedet har lovet at bidrage mere til Bixens tilbud på samme vilkår som de andre aktivitetsgrupper.

Værkstedet er underlagt de samme retningslinjer omkring fremstilling af ting til eget brug som de andre aktivitetsgrupper

•Værkstedet er bevilget en ny drejebænk. Keld får overført pengene og vil hente den. Samtidig skal der købes udstyr. Keld vil forsøge at få rabat og vil få restbeløbet udbetalt.


8 Regnskab

•Medlemskontoen: 108.770,-

•Driftskontoen:  38.555,-

•Bixen har solgt for 1.455,-


9 Næste møde:

11. maj


Referent: Kathy


Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast