September

Referat, September 2023

 1. Aktivitetshusets bestyrelsesmøde

  Multisalen, mandag, d.  11 september 2023, kl. 14.00

  Referat.

  Sendt til: Martin, Eddie, Helle, Ellen, Jens Erik B. Birgit og Jens Erik L. Kjeld, Lis, Carsten og Jeanette.

  Fraværende/afbud: Helle, Jens Erik og Lis

  1. Godkendelse af dagsorden.             Alle

  Godkendt.

  1. Nyt fra kommunen.                  Jeanette

  Ang. Fælleskabsugen har vi indmeldt vores aktiviteter.

  Læs mere omkring fællesugen på dette link:

  https://ikast-brande.dk/borger/frivillighed/faellesskabsugen-2023-program

  Masterplan omkring flytning mv. er på dagsorden til

  byrådsmødet i dag.  Herningsholm fraflytter i indeværende

  kvartal. Udvalget indstiller at renovering af dronningefløjen

  startes nu, med henblik på at det står klar i forsommeren 2024,

  til indflytning af personaler fra Nørre Snede. Alt sammen under forudsætning af, at der afsættes midler i budgettet. (60 mill.)

   

   

  1. Orientering fra Hus møde med Ældresagen.                                  Martin/Jens Erik

  Enighed om, at afvikle loppemarked igen i 2024

  den anden søndag i juni (den 9 juni) som i år.

  Ældresagen forventer ikke at bidrage med

  mere man power end de har gjort i år. Svært at få frivillige.

   

  Den 14/11 12.30 til 15.00 afholder vi informationsdag med politiet vedrørende de mange forsøg på at snyde ældre mennesker til at opgive kontooplysninger eller overføre penge til banditterne.

  TV midt Vest inviteres. Ældresagen laver opslag.

   

  1. evaluering af arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde:

  6/9 danseaften.

  Der var 23 deltagere, som vurderes i den lave ende af deltagere.

  Til gengæld har udvalget/musikken modtaget meget ros for arrangementet. Der var en rigtig god stemning.

  Regnskab for aftenen er endnu ikke tilgængelig.

  Orkesteret har fundet ny trommeslager.

   

  7/9 Banko.

   

  Man vil gerne have et overblik over de indbetalte beløb. Kassererne er at træffe hver onsdag fra kl. 12.00-13.00 på kontoret.

   

  7/9 hjertestarter kursus.

  Fint afviklet af den erfarne Tonny, som ledte holdet igennem kurset.

  12 deltagere.

  1. Arrangementer inden næste bestyrelsesmøde (9/10)

  13/9 Tupperware. Må desværre aflyses på grund af for tilmeldte

  19/9 Hjertestarter kursus. (Næsten fuld hold)

  21/9 suppe aften. Ikke nok tilmeldte pt. Risikerer aflysning.

  4/10 Hjertestarter kursus (Pt. Halvt fyldt op)

  4/10 Danseaften. Tilmeld i god tid, - for arrangørernes skyld

  5/10 Banko

  1. Opfølgning fra sidste møde.

  Kan §18 evt. dække vores udgifter til veterinærkurset?                                    Jeanette/Eddie

  Vi afventer behandling af ansøgning.
  Er der styr på rengøring af motionsrum?                                                                                   Kjeld

  Der er kommunal rengøring af gulve hver fredag.

  Vi en hænger en liste op, da vi selv står for den øvrige rengøring.

  Status på sekretær funktion                                                                                                      Jens Erik

  Helle holder pause fra arbejdet i huset, er dog behjælpelig

  med opgaver som kan løses hjemmefra.

   

  Status på Julefrokost den 7/12 kl. 13.00                                                                                    Martin

  Tilmelding senest 3 uger før. Sidst var vi over 100 deltagere.

  Kan den rekord slåes?

  Ellen og Birgit bliver tovholdere og deler opgaver ud efter behov.

  Er der andre medlemmer der kunne have lyst at hjælpe,

  så kontakt Ellen eller Birgit.

   

  Julemarked                                                                                                                                                Martin

  Julemarked aflyses. Muligvis en ide, at kombinere det med julefrokosten.

   

  1. Medlemskort

  skæringsdatoer for indbetalinger. Hvornår dækker det ind i næste år?

  Salg af medlemskort til det efterfølgende år, starter i december.

  Nye medlemskort købt fra den 15 november gælder hele næste år

   

  1. Bordet rundt.                     Alle

  Køkkenet lukker den 8 december.

   

  Affaldsspande der står langs ”motorvejen” Skal vi selv tømme.

  Det gælder primært de aktiviteter der bruger dem. Eddie/Carsten

  laver opslag.

   

  Forslag om tysklandstur vandt ikke gehør.

  Pris pr. deltager er 150,- og det bliver sammen med andre deltagere udefra.

  2 timers ophold i grænsekiosk. Vil man gerne på en sådan tur henvises til de forskellige arrangører.

   

  Forslag om at lave fælles ture til en/flere seværdigheder i DK, tænkes der lige over til næste bestyrelsesmøde.

   

  Forespørgsel om at få dækket helt/delvist en tur til Grønhøj for at se på garn og bespisning. Afslået.

   

  Vores kontingent er i forvejen meget lav og levner ikke plads til at fælleskassen kan dække den slags udgifter.

   

  1.        Regnskab.          Eddie

   

  Er det muligt at forenkle forretningsgangene.

  Er der ting vi kan gøre mere smart.

  Det er stadig yderst vigtigt, når vi betaler med mobil pay at skrive i kommentarfeltet hvad betalingen dækker.

  Oplæg til næste møde fra Carsten/Eddie.

  Der er indkøbt ny PC til kontoret.

   

  1. Eventuelt

  kontoret har åbent fra 12.00-13.00 mandag og onsdag. Forslag om at holde bestyrelsesmøde umiddelbart herefter, er ikke muligt. Vi fastholder kl. 14.00

   


             

  Næste rådsmøde: Mandag den 9 oktober kl. 14.00
  Referent:  Jens Erik L.

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast